Pearson/Edexcel BTEC (Business Technology Education Council) – İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı


Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile örencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.


Dünyada BTEC

Bu program 110 ülkede BTEC tarafından onaylanan, 5400 merkezde, yaklaşık 4 milyon öğrenciye uygulanmaktadır. BTEC programları öğrencilere, uluslararası geçerliliği bulunan 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programda “award, certificate, diploma” düzeylerinde “mesleki yeterlilik” belgesine sahip olma fırsatı sunmaktadır.

BTEC ile Hangi Üniversitelere Gidilebilir? Toplam 198 üniversite…

  • Oxford Üniversitesi
  • Yale Üniversitesi
  • Middlesex Üniversitesi
  • Colorado State Üniversitesi
  • Toronto Üniversitesi
  • James Cook Üniversitesi
  • Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Okulumuzda BTEC

Merkezi İngiltere olan BTEC programları TED İzmir Koleji ’nde Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır. BTEC dersleri, MEB mevzuatına göre okulumuzda uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler kapsamında aşağıda belirtildiği gibi yer almaktadır.

7.Sınıf: Level 1 Award in Social Media ve Level 1 Home Cooking Skills

Lise Hazırlık: Level 1 Award in Social Media, Level 1 Home Cooking Skills

9.Sınıf: Level 2 Art&Design


BTEC MUTFAK SANATLARI YETERLİK BELGESİ

Program, öğrencilere kendileri için sağlıklı ve uygun maliyetli bir şekilde yemek pişirebilecekleri, temel yaşam becerilerini ve bilgilerini öğrenmelerini ve bu becerileri çevrelerindeki kişilerle paylaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Yemek yapabilmek, öğrencilerin hayatlarının geri kalanında sağlıklı ve bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan temel bir beceridir.

Öğrenciler pişirme becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Mutfakta kullanılan araç gereçlerin isim ve işlevlerini öğrenirler. Gıdaların hazırlanmasında hijyen ve güvenlik ilkelerini kavrarlar. Sağlıklı besin ve besin değerlerinin nasıl olması gerektiğini, alışveriş yaparken gıda seçiminde nelere dikkat edileceğini öğrenirler. Yaptıkları alışverişi ve pişirdikleri yemekleri nasıl depolamaları ve taze tutmaları gerektiğini öğrenirler. 2017-2018 öğretim yılından itibaren 7. Sınıflarda seçmeli ve lise hazırlık sınıflarında zorunlu olarak haftada 2 ders saati olmak üzere bir yıl süreyle uygulanmaktadır.

Jamie’s Home Cooking Skills

BTEC Home Cooking Skills


BTEC SANAT VE TASARIM SERTİFİKA PROGRAMI

Öğrencilere sanat ve tasarım alanlarındaki benzerlikler ve farklılıkları göstererek, öğrenciyi hem teorik hem de pratik açıdan geliştirirken mesleki yönetim bilinci ve tercihi kazandıran bir programdır. Bu program öğrencilerin meslek seçimleri, aynı zamanda tercih edecekleri üniversiteye kendi yetenekleri doğrultusunda girmeleri ve eğitimlerini tamamlamaları konusunda ilk adımdır. Öğrenciler, bu program kapsamında sanat ve tasarım alanında en temel ve gerekli bilgileri alarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine kabul koşullarının en önemli aşaması olan portfolyo oluşturma çalışmalarının ilk adımını atacaklardır. Sanat ve tasarım üniversiteleri için pek çok okulun doğrudan kabul ettiği 3. seviye diploma programına giriş niteliğindedir. Program aynı zamanda sanat ve tasarım alanındaki mesleklerin endüstrideki ve günümüz dünyasındaki güncel çalışmalarını ve merkezlerini göstererek mesleki alan yönelimlerinde büyük rol oynamaktadır.  2017-2018 öğretim yılından itibaren 9. Sınıflarda seçmeli olarak haftada 2 ders saati olmak üzere bir yıl süreyle uygulanmaktadır.

Art & Design Careers Leaflets

BTEC Art & Design Skills


BTEC SOSYAL MEDYA YETERLİK BELGESİ

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. BTEC Sosyal medya yeterlilik belgesi alan öğrenciler seçtikleri bu programı tamamladıklarında, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.  Sosyal Medya kapsamındaki her türlü film, dizi, reklam, internet sitesi farklı bir bakış açısı ile çözümleyebilmektedir. Günümüzde ihtiyacın çok arttığı “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi olabilmektedir. Sosyal Medya Yeterlik Belgesi” kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kapsamaktadır.

Bağlantılar:
http://qualifications.pearson.com/en/home.html
http://qualifications.pearson.com/en/support/support-for-you/students.html