Ecoschool


TED İzmir Koleji çağın en büyük sorunlarından olan çevre problemlerine farkındalık oluşturmak adına Eco-school programında yer almaktadır. Eco- school öğrencilerde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir bir kalkınma kazanımlarını benimsetmeyi amaçlamaktadır. Bu projede çevre gezileri düzenlenmekte, çevre temizliği yapılmakta ve okul içi etkinlikler düzenlenmektedir. İlkokul seviyesinde iki sene çöp ve atık konuları çalışıldıktan sonra uluslararası düzeyde geçerliliği olan, yeşil bayrak ödülü alınmıştır. Bu yıl ise enerji konuları ile ilgili çalışılmaktadır. Ayrıca program bu sene ilk kez ortaokul düzeyinde de uygulamaya başlanmış; çöp, atık ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Programın resmi sitesi  http://www.ekookullar.org.tr