Çocuklar İçin Felsefe – Philosophy for Children (P4C)


P4C birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmanın birleşiminden oluşan bir eğitim metodudur. Felsefi akımları öğreten bir pedagoji değil, çok boyutlu düşünme becerisini kazandıran bir soruşturmadır.

P4C eğitiminde öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır. P4C eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.

TED İzmir Kolejinde P4C eğitimi; okul öncesi ( 5-6 yaş) ve ilkokul (1.-2.-3.-4. sınıf ) kademesinde haftada iki ders saati olmak üzere, bu alanda uzmanlaşmış eğitmenler tarafından uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz P4C derslerinde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir.