Cambridge IGCSE


TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi’nde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programı uygulanmaktadır.

 

IGCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için Dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer almaktadır. Cambridge IGCSE programları, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.  IGCSE Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi, Cambridge AS/A Level (Seviye), Abitur Diploma, IB Diploma, Advanced International Certificate (İleri Düzeyde Uluslararası Sertifika), Kuzey Amerika İleri Düzey Yerleştirme Programı (North American Advanced Placement Programme) gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

14-16 yaş grubunda yer alan Dünyanın her yerinden motivasyonu yüksek lise öğrencileri, IGCSE programından yararlanabilir. IGCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. IGCSE Program süresi 2 yıldır. Programa, 9. sınıfta başlanır ve 10. sınıfta program tamamlanır. 10. Sınıf sonunda öğrenciler, ders öğretmeninin yönlendirmesi ile kendi seviyesine uygun olan Cambridge Uluslararası Sınav Merkezi tarafından yapılan sınav(lar)a girerler. Cambridge Uluslararası  Sınav  Merkezi tarafından sınav sonuçları Ağustos ayında, başarılı olan öğrencilerin sertifikaları ise Ekim ayında okullara gönderilmektedir.

Cambridge IGCSE programları öğrencileri hayata hazırlar- merak uyandırmayı ve öğrenmeyi kalıcı bir tutku haline getirmeye yardımcı olur, öğrencilerin özgüvenli, sorumluluk sahibi, dönüşümlü düşünebilen, yenilikçi ve odaklı olmalarına yardımcı olur. Onları yarının dünyasının taleplerinin üstesinden gelmeye hazırlayıp, gelecek için daha iyi bir dünyayı şekillendirmeye yetkin kılar.

Bu sebeple, Cambridge programındaki başarı Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada’daki dünyanın en iyi üniversitelerin kapılarını açar.