Okul Öncesi


Eğitim hayatının ilk basamağını oluşturan anasınıflarımızda, 48-72 ay aralığındaki çocuklara eğitim verilerek; MEB Okul Öncesi Eğitim programı ve tüm eğitim modelleri entegre edilerek, zenginleştirilmiş TED okullarına özgün program uygulanır. Öğrencilerimizin gelişimsel gereksinimleri esas alınarak eğitim programımızda gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimi okul olgunluğu kazandıracak şekilde desteklenir.


Okul Öncesi Kodlama Dersi ile öğrencilerimiz teknoloji çağının dili olan kodlama ile tanışmaktadırlar.  En önemli hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerine sahip problemlere çözüm odaklı yaklaşarak teknolojiyle üretmeyi seven ve teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Kodlama dersi  eğitim programımız, öğrencilerimize 21. yy becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırılmış olup, eğitim programımızla öğrencilerimizin mantıksal ve eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, stratejik karar verebilme, problem çözme  becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çeşitlendirilmiş bilgisayarsız kodlama etkinlikleri (unplugged),  kodlama oyunları ve  mekanik robot setleriyle öğrencilerimize eğlenceli ve zengin bir öğrenme ortamı sunmaktayız.

 

Dijital Gelecek için, Minik Eller Geleceği Kodluyor!


TED İZMİR ÖZEL ANASINIFLARI
ZAMAN ÇİZELGESİ
SÜRE GİRİŞ ÇIKIŞ
1.DERS(PAYLAŞMA – KAHVALTI) 45 9:00 9:45
TENEFÜS 10 9:45 9:55
2.DERS 40 Sep-55 10:35
TENEFFÜS 10 10:35 10:45
3.DERS 40 10:45 11:25
TENEFFÜS 10 11:25 11:35
4.DERS 40 11:35 12:15
ÖĞLE YEMEĞİ 40 12:15 13:05
5.DERS 40 13:05 13:45
TENEFFÜS 40 13:45 13:55
6.DERS 40 13:55 14:35
TENEFFÜS 10 14:35 14:45
7.DERS 40 14:45 15:15
İKİNDİ KAHVALTISI 20 15:15 15:35
8. DERS 40 15:35 16:15

Okulumuzda öncelik verdiğimiz dersler arasında olan değerler eğitimi; çocukların saygı,sevgi, adalet, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere dönüştürecek etkinlikler ile çocuklara aktarılır.

Zenginleştirilmiş değerler etkinliklerinin yanı sıra, 6 yaş grubu öğrencilerimiz, “Kıvrık Nerede? TED Değerler Eğitimi Seti” ile sınıf ortamında, öğrendikleri değerleri yaşantıya dönüştürürler.


Türkçe derslerinde verilen dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmeleri hedeflenir. Bu amaçla, tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yapılır.


Anasınıflarımızın eğitim alanında bulunan fen ve matematik atölyemizde; Eğlenceli Bilim ve GEMS’ in gözetimli keşif yöntemine göre tasarlanmış etkili ve heyecanlı etkinlikleri ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlayarak, yaparak-yaşayarak tecrübe etmeleri esas alınır.


Anasınıflarımızda yabancı dil eğitim programı, hizmet içi eğitimlerle desteklenen, kendilerini sürekli yenileyen, nitelikli ve tecrübeli yabancı ve Türk İngilizce öğretmenlerimizden oluşan seçkin bir kadroyla yürütülür. Yoğun bir İngilizce programının uygulandığı anasınıflarımızda, İngilizce’nin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Okulumuzda uygulanan İngilizce programının temel amacı, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, başka bir dille de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlayarak bu dili öğrenmeye karşı istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımız ile öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alarak günlük yaşamlarında olabildiğince çok pratik yaparak bilgilerini pekiştirirler.

Dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve tüm TED okullarında uygulanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleștirilir.Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan TEDdy’s Ready A ve TEDdy’s Ready B eğitim setlerinin kullanıldığı okulumuzda ,TEDdy’s Ready İngilizce Eğitim Setimiz, çocukların öğrenmeye en açık oldukları okul öncesi dönemde, İngilizce’yi şarkılar, oyunlar, öyküler, etkinlikler, görseller ve animasyonlarla eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olacak çok sayıda materyalle kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Buna ek olarak, TEDdy’s Ready Vitamin Online Eğitim Programı aracılığıyla da İngilizce eğitimi güçlendirilmektedir. TEDdy’s Ready, öğrencilere temel dil becerileri kazandırırken, telaffuz, tonlama, vurgulama gibi konularda da temel dil eğitimi sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İnteraktif eğitim materyalleri kullanılarak, yabancı ve Türk öğretmenler ile el ele yürüyen pratik tabanlı karma bir eğitim sistemi oluşturulmuştur.

İngilizce Beceri programımız, öğrencilerimizin İngilizceyi kullanarak farklı temaları ve konuları keşfetmelerini sağlayacak şekilde ana ders programı ile paralel hazırlanmıştır.
“Reggio Emilia” unsurları kullanılarak özel tasarlanan İngilizce sınıflarımız, bağımsız öğrenmeyi teşvik etmektedir. Matematik, rol yapma, bilim ve doğa, sanat ve ince motor gelişimlerini destekleyen alanlarımızın yanı sıra, ‘Unit of Study ’alanımız da çocukların keşfetmeye teşvik edildiği Montessori ‘den ilham alınarak hazırlanmış etkinlikleri içermektedir. Kullandığımız materyaller, öğrencilerimizin harfleri tanımalarını güçlendirmek için TED Phonics programı ile aynı doğrultudadır.
Tüm bu uygulamalar ile anaokulumuzda dil eğitimi içselleştirilir, anaokulundan üniversiteye uzanan önemli yolculuğun ilk ve güçlü adımları atılır.

Kindergarten English News


Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir zaman dilimidir. Ritm, halk oyunları, denizcilik, action team (müzikli jimnastik ve dans), satranç gibi etkinliklerden birinde yıl boyunca eğitim alır ve o alanda temel becerileri kazanmaları beklenir.


Okul öncesi öğrencilerimize hem müzik sevgisi hem de müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışmalar ve metotlar yer alır. Müzikli oyunlar, müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu” uygulanır. Bunun yanı sıra temel müzik bilgisi, drama ve görsel materyallerle öğrencilere öğretilmektedir.


Satranç eğitimi; planlı hareket etme, hızlı ve doğru düşünebilme, kendine güven duygusunun oluşması gibi birçok faydanın yanında; çocuklarımızın kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, doğru karar almalarına yardımcı olur.


Sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkanlar sunulur. Sanat çalışmalarında üç boyutlu inşa çalışmaları, çeşitli boyalar, baskı teknikleri ve artık malzeme değerlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz dönem içerisinde okulumuzda açılan sergilere katılarak sergileme ve sergi kültürü edinirler.


Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, problem çözme becerilerini geliştirme, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, iletişim becerilerini ve dinleme becerilerini geliştirme, kendini tanıma, sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma, eleştirel düşünme becerileri, olayları değerlendirme yeteneği gibi kazanımları öğretmeyi amaçlar.


Öğrencilerimizin beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri, yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını anaokulu çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına yönlendiriyoruz.
OKUL ÖNCESİ HABERLERİ


6-21 Ekim Avrupa Kodlama Haftası Etkinliği

17 Ekim 2018

Öğrencilerimizle, Avrupa Birliği Kodlama Haftası’nı (EU Code Week) Bilişim Teknolojileri Derslerinde kodlama etkinlikleri yaparak kutladık. Öğrencilerimizin yaratıcılık, problem…


TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı!

17 Ekim 2018

TED İzmir Koleji Radyosu yayın hayatına başladı! Müziğin birleştirici gücünden yararlanarak öğrencilerimizin çeşitli konulardaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurulan…


2. Geleneksel Cumhuriyet Koşusu

6 Ekim 2018

TED İzmir Koleji olarak ilkini geçtiğimiz yıl Alaçatı’da düzenlediğimiz “TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu”nun ikincisini bu yıl Urla’da…


Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

5 Ekim 2018

Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. #batman


Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü 2-3-4 Ekim tarihinde okulumuzda misafir ediyoruz

3 Ekim 2018

Ülkemizi dünya çapında zeka oyunlarında temsil eden World Puzzle Federation Türkiye temsilcisi Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörlüğü’nü…


Türk Dil Bayramı kutlu olsun!

26 Eylül 2018

“Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlenebilsin.” M. Kemal Atatürk. Türk Dil Bayramı kutlu…


Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı!

20 Eylül 2018

TED İzmir Koleji olarak Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda gerçekleştirdiğimiz farkındalık projesi basında yer aldı. Teşekkür ederiz Deniz…


Tales from Europe – a book of short stories Projesi Türkiye Ulusal Destek Servisi’nden Kalite Etiketi Kazandı!

20 Eylül 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında e-Twinning Club projesi olarak 12 farklı ülkeden 16 okul ile yürütülen ‘Tales from Europe –…


TED İzmir Koleji Deniz ve Sahil Atıkları, Çocukların Elinde Sanata Dönüştü

17 Eylül 2018

TED İzmir Koleji, Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’na bir farkındalık projesi ile katıldı. “Deniz ve Sahil Atıkları…


TED İzmir Koleji sponsorluğundaki Mini Balıkçılar Etkinliği düzenlendi

17 Eylül 2018

Port Alaçatı Marina’da düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nın 2. günündeki TED İzmir Koleji sponsorluğunda gerçekleşen Mini…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı!

17 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başladı! Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl dileriz.


Sanat Akademisi Tanıtım Toplantısı

13 Eylül 2018

Tüm sanatseverlere kapılarını açmaya hazırlanan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi tanıtım toplantısı 14 Eylül 2018 Cuma günü saat…


Temiz bir dünya için biz de varız!

13 Eylül 2018

Temiz bir dünya için biz de varız! TED İzmir Koleji olarak Dünya Çöp Toplama Günü’nde, Güzelbahçe Siteler Plajı…


TED İzmir Koleji’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı!

11 Eylül 2018

TED İzmir Koleji olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına başladık. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı dolu bir yıl dileriz.  


Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali TED İzmir Koleji’nde!

11 Eylül 2018

Değerli ses sanatçımız Tanju Okan anısına düzenlenen, Geleneksel 3. Pop Müzik Beste Yarışması’nın finali yarın (12 Eylül 2018)…


Okula Uyum Süreci Semineri

5 Eylül 2018

4 Eylül Salı günü Anaokulu ve İlkokul birinci sınıf velilerimize Rehberlik Servisi tarafından Okula Uyum Süreci konulu bir…


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan”.

5 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında TED okulları sloganı “Hibrit İnsan.” Peki “Hibrit İnsan” ne demek?


TED İzmir Koleji Öğrencilerinden Sahil ve Deniz Temizliğine Dikkat Çeken Farkındalık Projesi

18 Ağustos 2018

TED İzmir Koleji ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen “TED Denizcilik Kulübü” öğrencilerinin sahil ve…


TED İzmir Koleji Sanat Akademisi Ön Kayıtlarımız Başladı!

27 Temmuz 2018

Konusunda uzman sanatçıların önderliğinde kurduğumuz TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, öğrencilerini çağdaş ve yenilikçi sanat anlayışı ile donatarak,…


Öğrencimiz Dora Derinler, Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda!

25 Temmuz 2018

Ağustos ayında, Letonya’nın Lirpaja kentinde düzenlenecek olan Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil edecek olan öğrencimiz Dora Derinler’e…