Okul Öncesi


Eğitim hayatının ilk basamağını oluşturan anasınıflarımızda, 48-72 ay aralığındaki çocuklara eğitim verilerek; MEB Okul Öncesi Eğitim programı ve tüm eğitim modelleri entegre edilerek, zenginleştirilmiş TED okullarına özgün program uygulanır. Öğrencilerimizin gelişimsel gereksinimleri esas alınarak eğitim programımızda gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimi okul olgunluğu kazandıracak şekilde desteklenir.


Okul Öncesi Kodlama Dersi ile öğrencilerimiz teknoloji çağının dili olan kodlama ile tanışmaktadırlar.  En önemli hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerine sahip problemlere çözüm odaklı yaklaşarak teknolojiyle üretmeyi seven ve teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Kodlama dersi  eğitim programımız, öğrencilerimize 21. yy becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırılmış olup, eğitim programımızla öğrencilerimizin mantıksal ve eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, stratejik karar verebilme, problem çözme  becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çeşitlendirilmiş bilgisayarsız kodlama etkinlikleri (unplugged),  kodlama oyunları ve  mekanik robot setleriyle öğrencilerimize eğlenceli ve zengin bir öğrenme ortamı sunmaktayız.

 

Dijital Gelecek için, Minik Eller Geleceği Kodluyor!


TED İZMİR ÖZEL ANASINIFLARI
ZAMAN ÇİZELGESİ
SÜRE GİRİŞ ÇIKIŞ
1.DERS(PAYLAŞMA – KAHVALTI) 45 9:00 9:45
TENEFÜS 10 9:45 9:55
2.DERS 40 Sep-55 10:35
TENEFFÜS 10 10:35 10:45
3.DERS 40 10:45 11:25
TENEFFÜS 10 11:25 11:35
4.DERS 40 11:35 12:15
ÖĞLE YEMEĞİ 40 12:15 13:05
5.DERS 40 13:05 13:45
TENEFFÜS 40 13:45 13:55
6.DERS 40 13:55 14:35
TENEFFÜS 10 14:35 14:45
7.DERS 40 14:45 15:15
İKİNDİ KAHVALTISI 20 15:15 15:35
8. DERS 40 15:35 16:15

Okulumuzda öncelik verdiğimiz dersler arasında olan değerler eğitimi; çocukların saygı,sevgi, adalet, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere dönüştürecek etkinlikler ile çocuklara aktarılır.

Zenginleştirilmiş değerler etkinliklerinin yanı sıra, 6 yaş grubu öğrencilerimiz, “Kıvrık Nerede? TED Değerler Eğitimi Seti” ile sınıf ortamında, öğrendikleri değerleri yaşantıya dönüştürürler.


Türkçe derslerinde verilen dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmeleri hedeflenir. Bu amaçla, tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yapılır.


Anasınıflarımızın eğitim alanında bulunan fen ve matematik atölyemizde; Eğlenceli Bilim ve GEMS’ in gözetimli keşif yöntemine göre tasarlanmış etkili ve heyecanlı etkinlikleri ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlayarak, yaparak-yaşayarak tecrübe etmeleri esas alınır.


Anasınıflarımızda yabancı dil eğitim programı, hizmet içi eğitimlerle desteklenen, kendilerini sürekli yenileyen, nitelikli ve tecrübeli yabancı ve Türk İngilizce öğretmenlerimizden oluşan seçkin bir kadroyla yürütülür. Yoğun bir İngilizce programının uygulandığı anasınıflarımızda, İngilizce’nin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Okulumuzda uygulanan İngilizce programının temel amacı, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, başka bir dille de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlayarak bu dili öğrenmeye karşı istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımız ile öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alarak günlük yaşamlarında olabildiğince çok pratik yaparak bilgilerini pekiştirirler.

Dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve tüm TED okullarında uygulanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleștirilir.Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan TEDdy’s Ready A ve TEDdy’s Ready B eğitim setlerinin kullanıldığı okulumuzda ,TEDdy’s Ready İngilizce Eğitim Setimiz, çocukların öğrenmeye en açık oldukları okul öncesi dönemde, İngilizce’yi şarkılar, oyunlar, öyküler, etkinlikler, görseller ve animasyonlarla eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olacak çok sayıda materyalle kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Buna ek olarak, TEDdy’s Ready Vitamin Online Eğitim Programı aracılığıyla da İngilizce eğitimi güçlendirilmektedir. TEDdy’s Ready, öğrencilere temel dil becerileri kazandırırken, telaffuz, tonlama, vurgulama gibi konularda da temel dil eğitimi sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İnteraktif eğitim materyalleri kullanılarak, yabancı ve Türk öğretmenler ile el ele yürüyen pratik tabanlı karma bir eğitim sistemi oluşturulmuştur.

İngilizce Beceri programımız, öğrencilerimizin İngilizceyi kullanarak farklı temaları ve konuları keşfetmelerini sağlayacak şekilde ana ders programı ile paralel hazırlanmıştır.
“Reggio Emilia” unsurları kullanılarak özel tasarlanan İngilizce sınıflarımız, bağımsız öğrenmeyi teşvik etmektedir. Matematik, rol yapma, bilim ve doğa, sanat ve ince motor gelişimlerini destekleyen alanlarımızın yanı sıra, ‘Unit of Study ’alanımız da çocukların keşfetmeye teşvik edildiği Montessori ‘den ilham alınarak hazırlanmış etkinlikleri içermektedir. Kullandığımız materyaller, öğrencilerimizin harfleri tanımalarını güçlendirmek için TED Phonics programı ile aynı doğrultudadır.
Tüm bu uygulamalar ile anaokulumuzda dil eğitimi içselleştirilir, anaokulundan üniversiteye uzanan önemli yolculuğun ilk ve güçlü adımları atılır.

Kindergarten English News


Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir zaman dilimidir. Ritm, halk oyunları, denizcilik, action team (müzikli jimnastik ve dans), satranç gibi etkinliklerden birinde yıl boyunca eğitim alır ve o alanda temel becerileri kazanmaları beklenir.


Okul öncesi öğrencilerimize hem müzik sevgisi hem de müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışmalar ve metotlar yer alır. Müzikli oyunlar, müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu” uygulanır. Bunun yanı sıra temel müzik bilgisi, drama ve görsel materyallerle öğrencilere öğretilmektedir.


Satranç eğitimi; planlı hareket etme, hızlı ve doğru düşünebilme, kendine güven duygusunun oluşması gibi birçok faydanın yanında; çocuklarımızın kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, doğru karar almalarına yardımcı olur.


Sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkanlar sunulur. Sanat çalışmalarında üç boyutlu inşa çalışmaları, çeşitli boyalar, baskı teknikleri ve artık malzeme değerlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz dönem içerisinde okulumuzda açılan sergilere katılarak sergileme ve sergi kültürü edinirler.


Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, problem çözme becerilerini geliştirme, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, iletişim becerilerini ve dinleme becerilerini geliştirme, kendini tanıma, sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma, eleştirel düşünme becerileri, olayları değerlendirme yeteneği gibi kazanımları öğretmeyi amaçlar.


Öğrencilerimizin beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri, yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını anaokulu çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına yönlendiriyoruz.
OKUL ÖNCESİ HABERLERİ


Okul Öncesi Öğrencilerimiz Yerli Malı Haftasını kutladı.

12 Aralık 2018

TED İzmir Koleji okul öncesi öğrencilerimiz 12- 18 Aralık Yerli Malı Haftasını kutladı.


Kelebek Etkisi Radyo Programı’nda Bu Hafta Konuk Garo Mafyan!

12 Aralık 2018

Kültür, Sanat ve Etkinlik Koordinatörümüz Banu Köstem’in hazırladığı Kelebek Etkisi programının bu haftaki konuğu, ünlü müzisyen, besteci ve…


Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlu Olsun

12 Aralık 2018

Çocuklarımıza ihtiyacımız olanı almayı, kalanı ile birikim yapmayı kısacası bilinçli tüketiciliği öğrettiğimiz, yerli üretimin ve tüketimin önemini vurguladığımız…


TED İzmir Koleji, Konuşmacı Yazar Metin Hara Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

6 Aralık 2018

TED İzmir Koleji, Konuşmacı Yazar Metin Hara konferansına ev sahipliği yaptı. Hara, 4 Aralık Salı günü gerçekleşen ve…


Kayak Eğitim Kampı İçin Kayıtlarımız Başladı.

5 Aralık 2018

3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kayak Eğitim Kampımız için kayıtlarımız başladı.   Dedeman Palandöken’de gerçekleşecek kampta çocuklarımız, her…


5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun!

5 Aralık 2018

Atamız tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği bu anlamlı gün aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü…


TED İzmir Koleji, Metin Hara Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

4 Aralık 2018

TED İzmir Koleji Konferans Salonu bugün keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konuşmacı Yazar Metin Hara’nın konferansına salonunu…


Türkiye Özel Olimpiyatlar Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ve Ülke Koordinatörü Didem Unsur Okulumuzu Ziyaret Etti

3 Aralık 2018

TED İzmir Koleji – Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliği ile yürütülen “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” projesi kapsamında, 3 Aralık…


3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelleri Beraber Aşıyoruz!

3 Aralık 2018

En büyük engel sevgisizliktir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelleri beraber aşıyoruz!


Metin Hara Konferansı Biletleri için Son 3 Gün!

30 Kasım 2018

Kısa sürede yoğun ilgi gören ve biletleri tükenmek üzere olan TED İzmir Koleji’ndeki Metin Hara konferansı biletleri için…


TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği başladı!

26 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 1. Kitap Şenliği başladı! 26-30 Kasım tarihleri arasında okulumuz fuaye alanında gerçekleşecek şenliğimizde en iyi…


SohbeTED “İkiz Annesi Olmak” Konulu Destek Çalışması ile Devam Ediyor

22 Kasım 2018

27 Kasım Salı günü 14:30’da Lise Binası Rehberlik Servisi’nde “İkiz Annesi Olmak” konulu paylaşım ve destek grup çalışması…


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı okulumuzda coşku ile kutladık.

22 Kasım 2018

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı okulumuzda coşku ile kutladık. “Uyanış” isimli oratoryo ve dans sunumlarımızı gerçekleştirdiğimiz törenimizi bir TBT…


Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

20 Kasım 2018

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, beslenmek ve barınmak, şiddet, istismar, ihmal gibi her türlü tehlikelere karşı korunmak, barış ve huzur…


Metin Hara “Düşünce Gücünü Aktive Etmek” konferansı ile İzmirlilerle buluşuyor.

14 Kasım 2018

Metin Hara; TED İzmir Koleji’nde 4 Aralık Salı günü 11:00 ile 13:30 saatleri arasında “Düşünce Gücünü Aktive Etmek”…


TED Yemek Atölye’miz 24 Kasım’da Başlıyor!

13 Kasım 2018

“Dilek Yetkiner yönetiminde, Ege mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarını ve lezzetli sofraların sırlarını keşfetmek isteyen velilerimiz İçin…


TED Ege Koleji Okul Bandosu, Okulumuzu Ziyaret Ederek Öğrencilerimize Mini Bir Konser Verdi

9 Kasım 2018

TED Ege Koleji Okul Bandosu, okulumuza dostluk ziyaretinde bulunarak öğrencilerimize mini bir konser verdi.


Atatürk’ü Anma Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

9 Kasım 2018

TED İzmir Koleji, Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında hazırlanan “Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak” adlı…


TED İzmir Koleji 29 Ekim’de Cumhuriyet Meşalesi için koştu!

6 Kasım 2018

TED İzmir Koleji 29 Ekim’de Cumhuriyet Meşalesi için koştu! Bu yıl 2.sini Urla Karantina Adası ve Kum Plajı…


TED İzmir Koleji olarak Global Education Solutions Turkey fuarında yer aldık

5 Kasım 2018

Lider uluslararası ve yerel tedarikçilerden çeşitli eğitim ürünlerinin yer aldığı, öğretmenler için eğitim metotlarını geliştirici en iyi eğitim…