Aday ÖğrencilerOkulumuza, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 9 ve 10. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edilecektir.

Okul tanıtım günü (Okul öncesi – ilkokul) 03 Mart 2018 – Aday veli tanıtım toplantısı (11:00 – 13:00)
Okul tanıtım günü (4. sınıf ve ortaokul adayları) 04 Mart 2018 – Aday veli tanıtım toplantısı (10:00 – 12:00)
Lise tanıtım günü (Lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf adayları) 18 Mart 2018 – Aday veli tanıtım toplantısı (10:00 – 12:00)
Okulöncesi 1-2 ve 3. sınıflar için gözlem ve görüşme süreci başlangıcı 12 Şubat 2018
4. sınf ve ortaokul adayları için Okula Giriş Sınavı (bursluluk sınavı değildir.) 04 Mart 2018 (10:00)
4. sınıf ve ortaokul adayları için Okula Giriş Sınavı son başvuru tarihi 01 Mart 2018 Perşembe günü 17:30’da sona erer.
Lise Giriş Sınavı (lise hazırlık, 9 ve 10.sınıf adayları) 18 Mart 2018 (10:00)
Lise Giriş Sınavı için son başvuru tarihi 15 Mart 2018 Perşembe 17:30’da sona erer.
Kayıt yenileme tarihleri 12 Şubat 2018 – 31 Mayıs 2018
Kayıt yenileme 1. erken kayıt dönemi 12 Şubat 2018 – 31 Mart 2018
Kayıt yenileme 2. erken kayıt dönemi 1 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018
Yeni kayıt erken kayıt dönemi 12 Şubat 2018 – 30 Nisan 2018

KAYIT SÜRECİ


2018 – 2019 akademik yılında okulumuzu tanımak isteyen aday velilerimizin web sayfamız üzerinden “Kayıt Bilgileri” sekmesinin içerisinde bulunan “Başvuru Formu”nu çevirim içi olarak doldurmaları gerekmektedir.

Okulumuza, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edilmektedir.


Küçük Yaş Grubuna, 

Eylül ayı itibariyle en az 48 aylık olan öğrenciler alınacaktır.

Okul Öncesi Hazırlık Grubuna (Büyük Grup),

Eylül ayı itibariyle en az 54 aylık olan öğrenciler alınacaktır. Bu gruba kayıt olan öğrencilerimizin ilkokul 1. sınıflarımıza doğrudan devam hakkı bulunmaktadır.

Okul öncesi sınıflarımıza ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. PDR uzmanları ve öğretmenlerimiz tarafından aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

İLKOKUL 1-2 ve 3. Sınıflar

İlkokul 1. Sınıf:

1.sınıflarımıza Okul Öncesi Hazırlık Grubu öğrencilerimizin devam hakkı bulunduğundan, ilkokul 1. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

İlkokul 2. ve 3. Sınıflar:

2 ve 3. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde, sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Aday öğrenciler ön kayıt başvuru tarihine göre kontenjan dâhilinde sırayla PDR görüşmesine davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


4-5-6-7 ve 8. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde, sınavla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “TED Okulları Giriş Sınavı”na katılacaktır. Belirlenen barajı geçenler arasından başvuru önceliğine göre aday öğrenciler PDR uzmanlarınca görüşmeye alınacaktır. Giriş Sınavına başvuru yapan aday öğrenciler, 4 Mart 2018, Pazar günü yapılacak olan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı‘na katılacaktır. Sınavı ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

TED Okulları Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. TED Okulları Giriş Sınavına 2017-2018 öğretim yılında 3-4-5-6 ve 7. sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler girebilir.

* Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin velilerinin okulumuza gelerek şahsen veya online kayıt formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

* Öğrenci giriş sınavı 04 Mart 2018, Pazar günü saat 10:00’da (gerekli hallerde ikinci oturum 13:30’da) okulumuzda yapılacaktır.  Sınavdan 3 gün önce adaylar sınav giriş belgelerini okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online alabileceklerdir.

* Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.

* Sınav, çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Sınava başvuruda bulunan öğrenciler, istekleri doğrultusunda sınavın sadece Matematik alanını, İngilizce ya da Türkçe dilinde alabileceklerdir.

* Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf Türkçe Matematik İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıf 15 15 15 45 70 dk.
5. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
6. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
7. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
8. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Puanlamada bağıl değerlendirme esas alınacaktır. Her sorunun puanı eşit değildir. Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip sitemizden açıklanacaktır.


Lise 9 ve 10.sınıflarımıza kontenjanlar dahilinde, sınavla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “TED Okulları Giriş Sınavı”na katılacaktır. Belirlenen barajı geçenler arasından başvuru önceliğine göre aday öğrenciler PDR uzmanlarınca görüşmeye alınacaktır. Giriş Sınavına başvuru yapan aday öğrenciler, 18 Mart 2018, Pazar günü yapılacak olan TED İzmir Koleji Lise Giriş Sınavına katılacaktır. Sınavı ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

 

TED İzmir Koleji Lise Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. TED Okulları Giriş Sınavına 2017-2018 öğretim yılında 8 ve 9.sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler girebilir.

* Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından Türkçe, Matematik, Bilim ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.
* Sınava girmek isteyen öğrencilerin velilerinin Okulumuza gelerek şahsen veya online kayıt formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
* Öğrenci giriş sınavı 18 Mart 2018, Pazar günü saat 10.00’da (gerekli hallerde ikinci oturum 13.30’da) okulumuzda yapılacaktır.  Sınavdan 3 gün önce adaylar sınav giriş belgelerini okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online alabileceklerdir.
* Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.
* Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf DİSİPLİNLER TOPLAM

SORU 

SAYISI

SINAV SÜRESİ
TÜRKÇE MATEMATİK BİLİM (Fen+Sosyal) İNGİLİZCE
9. Sınıf 20 20 20 20 80 100 dk.

9. Sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce sınavı, öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Puan hesaplamada kullanılmayacaktır.

2018-2019 Yılında Okuyacağı Sınıf DİSİPLİNLER TOPLAM

SORU 

SAYISI

SINAV SÜRESİ
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER İNGİLİZCE
10. Sınıf 20 20 20 20 20 100 120

10. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce testi okula kayıt için ön koşul niteliğindedir. İngilizce testinde başarı düzeyi %60’ın altında olan öğrenciler diğer testlerde başarılı olsalar dahi, okula kayıt yaptırma hakkı kazanamayacaktır. Diğer dersler (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) için hesaplanacak barajı geçen ve İngilizce testinde %60 ve üzerinde başarı gösteren öğrencilere Genel Merkez tarafından okullara gönderilecek ikinci bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Bu İngilizce sınavında dört becerinin (konuşma, okuma, dinleme, yazma) her birinde en az B1 düzeyinde puana sahip öğrenciler okula kayıt hakkı kazanacaktır.

TED Okullarından Nakil

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED İzmir Koleji’ne geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde öncelikli olarak kayıt edilir.

Kesin Kayıt İşlemleri

* Kayıt formu ve sözleşmesi (matbu, okul tarafından verilecek)
* Öğrencinin ve velinin nüfus cüzdan fotokopisi
* Anne baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösterir mahkeme tutanağı örneği


TAM EĞİTİM BURSU 

Türk Eğitim Derneği 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu – TEB kapsamında okutulması uygulamasına başlamıştır.

Tam Eğitim Bursuyla destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının, yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin karşılanmaktadır.

Üniversite eğitimini de kapsayan Tam Eğitim Bursu’nda öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okulları’nda sürdürürler.

a) Duyurular
TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.
Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

b) Başvuruların Alınması
TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.
Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

c) Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

d) Yazılı Sınav
TED Okulları’na alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

e) Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

f) Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okulları’na ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.

UYGULAMALAR

Oryantasyon
Yatılı olarak Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler okulların açılmasından bir hafta önce kayıt oldukları TED okullarına veya Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na yerleşirler. Yerleştirilen bu öğrenciler bir haftalık psiko-sosyal adaptasyonlarını sağlama amaçlı oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyon programının içeriği, yatılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Merkez Burs Birimi ve öğrencilerin yerleştirildiği okulun sorumlu uzmanları tarafından hazırlanır.

Burslu Öğrencilerin İzlenmesi
TED okullarında okuyan yatılı ve gündüzlü burslu öğrenciler ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na alınacak öğrenciler okulların uygulamakta olduğu genel rehberlik programına tabidir. Bu programa ek olarak, dönem içerisinde burslu öğrencilere yönelik önerilen ve gereksinim duyulan çalışmalar Genel Merkez Burs Birimi tarafından hazırlanan Tam Eğitim Burslu Öğrenci İzleme Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda okullarla koordineli olarak gerçekleştirilir.
Psikolojik danışman ve/veya psikologların istihdam edilemediği TED Okulları’nda bu görevi yürütecek öğretmenler ve/veya o ilde ve tercihen üniversite bazlı işbirliği yapılan bağımsız alan uzmanları (psikolog, PDR uzmanı) seçilerek uygulamalar gerçekleştirilir.
Rehberlik servisleri tarafından yürütülen çalışmalar periyodik olarak (dönem başı ve dönem sonu) Genel Merkez Burs Birimi’ne raporlanır.

Bursun Devamlılığı
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.

a. Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
c. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması,
d. Öğrencinin her dönem için karnesinde herhangi bir dersten 3 ve 3’ün altında not bulunması,
e. Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
f. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
h. Öğrencinin Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan sosyal-kültürel vb. aktivitelere mazeretsiz katılmaması,

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise; öğrenciye Tam Eğitim Bursu kapsamında yapılan tüm harcamalar, işlenmiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden talep edilir.
a.Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
b.Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c.Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
d. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,

Yukarıda belirtilen koşullardan bağımsız olarak Öğrencinin Dönem başarı ortalamasının “İyi” derecenin altına düştüğü durum ve bursun devamlılığı, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.


Sınıf Düzeyleri Taksitli Öğrenim Ücretleri Yemek Bedeli
Anasınıfı 21.871 ₺ 4.565 ₺
İlkokul 31.093 ₺ 3.920 ₺
Ortaokul 31.093 ₺ 3.920 ₺
Lise 36.232 ₺ 3.920 ₺

 


Okul Ücretlerine Dair Detaylı Bilgiler

 • Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dahildir. Ödemeler havale/EFT ile banka hesaplarına peşin ödeme, kredi kartına taksit ve Deniz Bank kredili mevduat hesabı (KMH) ile gerçekleştirilir.
 • Yemek ücretleri herhangi bir indirime tabi değildir. Eğitim ücretinden farklı zamanda veya farklı tipte tahsil edilmesi söz konusu değildir.
 • Anasınıfı ve ilköğretim 1-2-3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz için yemek ücreti üç öğün (sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı) olarak istisnasız uygulanır.
  Ortaokul ve lisede yemek hizmeti tek öğün (öğle yemeği: 3.650 ₺) olarak istisnasız uygulanır. Ortaokul ve lisede talep halinde üç öğün (sabah kahvaltısı-öğle yemeği-ikindi kahvaltısı: 4.565,00 ₺) ve iki öğün (sabah kahvaltısı veya ikindi kahvaltısı – Öğle yemeği: 3.920,00 ₺) seçenekleri sunulmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen ücretlere il dışı ve yurt dışı geziler, etkinlikler ile lise ve ortaokul öğrencileri kırtasiye bedeli dâhil değildir.

TED İzmir Koleji Peşin Ödeme ve KMH İndirimleri


 • Kayıt Yenileme: Okul ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde peşin ödeme indirimi %5 oranında uygulanır. Peşin ödeme indirimi kayıt yenileme döneminin sonuna (31 Mayıs 2018) kadar devam edecektir. KMH yolu ile yapılan ödemelerde %2 KMH indirimi uygulanır.
 • Yeni Kayıt: Yeni kayıtlar için okul ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde peşin ödeme indirimi %3 oranında uygulanacaktır. Peşin ödeme indirimi okulların açıldığı tarihe kadar devam edecektir. KMH yolu ile yapılan ödemelerde %2 KMH indirimi uygulanır.

TED İzmir Koleji Diğer İndirimler


 • Kardeş İndirimi: Aynı eğitim ve öğretim yılı içinde TED İzmir Koleji’nde okuyan her iki kardeş için  kardeşlerden her birine %10; her 3 kardeş için ilk 2 kardeşe %10 ve 3. kardeşe %12 indirim uygulanır (3. kardeş için yemek ücretinden %100 indirim yapılır).
 • TED Mezun İndirimi: TED okulları mezunu olan veya TED Okulları Mezunları Derneği’ne üye olduğunu gösterir resmi belgesine sahip (üye olduğu mezun derneğinin okulunda en az üç yıl okuduğunu gösterir resmi belge de geçerlidir) velilerimizin (anne veya baba) TED İzmir Koleji’nde okuyan çocuklarına % 10 indirim uygulanır. Diğer TED okullarında kesintisiz 3 yıl eğitim görmüş öğrenciler, TED İzmir Koleji’ne nakil olmaları halinde kayıt oldukları yıla mahsus olmak üzere TED Mezunu indiriminden yararlanırlar.
 • Meslek Mensubu İndirimi: Fiilen çalışan veya emekli olan öğretmenlerin, TSK mensuplarının  ve akademisyenlerin çocuklarına % 10 indirim uygulanır. Allianz Sigorta A.Ş. ve iştirakleri çalışanlarının  2018-2019 eğitim öğretim yılında anasınıfı 5 yaş, ilköğretim 1. ve 5. sınıf, lise 9. sınıfa başlayacak çocuklarına da meslek grubu indirimi uygulanır.
 • Milli Sporcu İndirimi: Milli takım sporcusu olan öğrencilerimize ilgili milli takımda oynadıkları sürece %20 indirim uygulanır.
 • Geçiş İndirimi: TED İzmir Koleji öğrencilerinden liseye devam eden öğrencilerimiz geçiş yaptıkları seneye mahsus olarak %5 geçiş indiriminden yaralanırlar.
 • IC Holding A.Ş. ve CCN Yatırım Holding A.Ş. ve iştirakleri çalışanlarının çocuklarına %10 indirim uygulanır.
 • Öğrenci, bir eğitim öğretim dönemi içerisinde, yukarıda belirtilen indirimlerden aynı anda faydalanamaz. Ancak birden fazla indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan en yüksek orana sahip indirim uygulanır. Erken kayıt indirimi ve peşin ödeme indirimi  yukarıdaki indirimlerden biriyle birleştirilebilir. İndirimler kapsamında; öğrenci başına uygulanacak toplam indirim oranı, bir arada kullanılabilecekleri belirtilmiş olsa dahi, %50 oranını geçemez.