Sınav Kaygısı Semineri


5 Aralık Çarşamba günü 7. ve 8. ders saatlerinde okulumuzda “Sınav Kaygısı Semineri” düzenlenecektir.

Klinik Psikolog Özden Sevil Gülen’in katılımıyla gerçekleşecek seminerde 8. sınıf öğrencilerine sınav kaygısının tanımı ve sebepleri anlatılacak, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Seminerde ele alınacak başlıklar şunlardır;

•Sınavlar karşısında hissedilen stresin olumlu yanları
•Sınav stresi ve sınav kaygısının farkı
•Sınav kaygısının düşünce, duygu, beden duyumu bileşenleri ve bunlar arasındaki ilişki
•Sınav kaygısı ve beyin arasındaki ilişki
•Sınav kaygısına sebep olan otomatik düşünceler ve inançlar; çarpıtılmış inançlara alternatif gerçekçi inanç sistemleri
•Sınav kaygısı ve bedensel tepkiler; zorlayıcı bedensel tepkilerle baş etme yöntemleri
•Sınav kaygısı ile baş etmek için sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılabilecekler
Görseller