P4C Eğitimi Nedir?


P4C, birlikte düşünme ve bireysel düşünmeye ekstra ortam yaratmak için oluşturulan bir eğitim metodudur. Öğrenciler kavramlarla çalışır. Kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme gibi hedefleri gerçekleştirmeye çalıştığımız P4C derslerinde, öz saygısı ve benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bu eğitim okul öncesi 5-6 yaş ve ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıf kademesinde haftada 2 ders saati olarak gerçekleşir.

 

 
Görseller