Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrt. Görevlisi Neval KONUK HALAÇOĞLU’yla Güzel Bir Söyleşi Gerçekleştirdik


Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğrt. Görevlisi, aynı zamanda velimiz olan Neval KONUK HALAÇOĞLU’yla 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz, Atatürk’ün doğumundan Kurtuluş Savaşı’na kadar geçen sürede, yaşamına ve kişilik özelliklerine dair bilinmeyen yönleriyle ilgili bilgi edinme ve söyleşi yapma fırsatı buldular.
Görseller