Kurumsal İletişim


Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimimiz ,TED İzmir Koleji ve Türk Eğitim Derneği kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür;  yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği verir; etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür ve dijital medya çalışmalarını yapar.

Gökçe Dölek

Kurumsal İletişim Koordinatörü
iletisim@tedizmir.k12.tr gokce.dolek@tedizmir.k12.tr
Dahili: