Birimler


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrenci, veli ve okul çalışanlarına yaşadıkları olayları ve bu olaylar karşısında takındıkları tavırları kapsamlı şekilde düşünebilmeleri sürecinde destek olmayı hedefler. Kişilerin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve kendileri için en uygun kararları verebilmeleri sürecinde onlara destek olunması Rehberlik Servisi’nin hizmetleri arasında önceliklidir. Psikolojik Danışmanlar, velilere yönelik seminerler düzenledikleri gibi, öğrenciler için de gerek rehberlik dersleri içinde gerek ders dışı saatlerde düzenlenecek seminerlerde çeşitli etkinlikler hazırlamaktadırlar. Tüm bu seminer ve etkinliklerde genel amaç, farklı yaş gruplarının ihtiyaç ve gündemine yönelik bilgiler verebilmek, tartışma ortamı sağlayabilmek; hem kişisel hem toplumsal farkındalığı arttırmaktır.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için, okulumuzda dört farklı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Odası bulunmaktadır. Her düzeydeki öğrencilerimiz  istedikleri zaman kendi danışmanlarına giderek paylaşımda bulunabilirler.Velilerimiz de telefon veya e-posta aracılığıyla Rehberlik Servisi’nden randevu alarak görüşmeye gelebilirler.

Şükran İlimsever Başarır

Lise Rehberlik Öğretmeni
sukran.basarir@tedizmir@k12.tr
Dahili:

Funda Bengü Aydınalp

Ortaokul Rehberlik Öğretmeni
bengu.aydinalp@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Ecem Sarp Özaltın

İlkokul Rehberlik Öğretmeni
ecem.sarp@tedizmir.k12.tr
Dahili:

İpek Tan

Anaokulu Rehberlik Öğretmeni
ipek.tan@tedizmir.k12.tr
Dahili:


Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İsa Fidan

Bilişim Birimi ve Alt Yapı Şefi
isa.fidan@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Ümit Kaya

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni
umit.kaya@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Berna Işık Ersarı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni
tuba.ersari@tedizmir.k12.tr
Dahili:


TED İzmir Koleji öğretim kadroları ve personel TC Kimlik Numaraları, öğrenciler ise okul numaraları ile üye olup aşağıda belirtilen koşullarda kütüphanemizden yararlanabilirler.

Ödünç Verme Koşulları

 • Okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
 • Lise öğrencileri için 5 kitap; 15 gün, 2 ciltli dergi; 1 hafta,
 • Ortaokul öğrencileri için 2 kitap; 15 gün, 1 ciltli dergi 1 hafta,
 • İlkokul öğrencileri için 1 kitap; 15 gün, süreyle ödünç verilir.
 • Aynı materyal başka okuyu tarafından istenmedikçe iki kez uzatabilir.
 • Öğretim kadroları ders vermek için gereken kitapları bir dönem için ödünç alabilirler.
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, Video vb.) öğrencilere ödünç verilmez, ancak isteyen öğrenciler bu tür materyali kütüphane içinde kullanabilirler.
 • Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe iki kez uzatılabilir.
 • Okuyucular aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdürler. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
 • Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarıyıl süreyle durdurulur ve iade etmediği materyal bedelinin ödetilmesi yoluna gidilir.
 • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdürler, yeniden kullanıma sunulamayacak ölçüde zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
 • Her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar öğretim kadroları ve personel üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, kütüphaneye iade etmekle yükümlüdürler.
 • Öğrenciler için yaz tatiline, materyalin iade tarihinden sonra bir ay kala ödünç verme işlemleri durdurulur ve öğrenciler üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, kütüphaneye iade etmekle yükümlüdürler.

Ödünç Verilmeyen Kütüphane Materyali

 • Danışma eserleri,
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM vb.) (Sadece öğretmenler alabilir.)
 • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar,
 • Dergilerin son sayıları

Internet Kullanımı

İlköğretim Kütüphanesinde internet bağlantılı bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrenciler, önceden randevu alarak ve form doldurarak, ders aralarında ve öğle aralarında bilgisayarlardan yararlanabilirler.

Danışma Kaynakları

Danışma eserleri (Ansiklopediler, Sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılabilir, istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir.

E-Kaynaklar

Kütüphanelerimiz tarafından abone olunan veri tabanları; yerleşke içinden, kütüphane web sitesi üzerinden herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir. Yerleşke dışından kullanılmak istenmesi durumunda kütüphanelerimizden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.

Kütüphane Kullanımı

Ders saatleri içinde öğrenciler kat müdür yardımcılarından belge alarak kütüphaneyi kullanabilirler. Derslerini kütüphanede yapmak isteyen öğretmenlerimiz, önceden kütüphaneden randevu alarak, kütüphanede ders yapabilirler.

Ödünç verilen materyalin yitirilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda

 • Okuyuculardan, yitirdikleri ve/veya yıprattıkları eserlerin yenisini kendilerinin sağlamaları istenir.
 • Sağlayamamaları halinde materyalin piyasadaki değerinin üstüne 3 katı eklenerek bedeli istenir.
 • Fiyatı belli olmayan materyal için piyasa araştırması yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücret ilgiliden istenir.
 • Bedeli istenen materyallerin bedelleri, materyali yitiren / yıpratan kullanıcı tarafından Muhasebe Birimi’ne ödenir ve Muhasebe Birimi’nden alınan makbuz ilgili kütüphaneye verilir.

Kütüphane ile İlişik Kesme

Öğretim kadroları, öğrenciler ve personel TED İzmir Koleji’nden ayrılmadan önce Kütüphane yönetiminden, kütüphane ile bağlantısı olmadığına ilişkin imza almak durumundadır. Kütüphaneden ilişik kesme onayı almayanların TED İzmir Koleji ile ilişkileri kesilmez. Bu işlem kütüphane, öğrenci işleri ve personel birimlerinin işbirliği ile çözümlenir.

Fotokopi

Ödünç verilmeyen kütüphane materyallerinden(Danışma Kaynakları), okullarımız içinde bulunan fotokopi merkezlerinde fotokopi çekilebilir.

Kütüphaneye Materyal İsteme

 • Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Çalışanlarımız kütüphane için materyal isteğinde bulunabilirler.
 • Öğrencilerimiz materyal isteklerini kendi kısım kütüphanelerine iletirler. Öğrencilerden gelen materyal istekleri Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından değerlendirilir. Ayrıca konuyla ilgili bölümlerle işbirliğine gidilerek istenen materyaller değerlendirilir. Kütüphanelerde bulunmasında yarar sağlayacak materyaller ilgili bölümün görüşü alınarak sipariş listeleri hazırlanır. Okul Müdürlüğünün onayı alınarak materyallerin getirtilmesi sağlanır.
 • Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız kütüphanede bulunmasını istedikleri materyali bölüm başkanlarına iletir. Bölüm başkanları tarafından hazırlanan materyal istek listeleri okul müdürlüğü tarafından onaylanarak kütüphaneye iletilir. Kütüphanede kontrolleri yapılan materyal listeleri Okul Müdürünün onayı alınarak materyallerin getirtilmesi sağlanır.
 • Kütüphaneye gelen materyallerin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kütüphane talep eden kişi ve birimlere ilgili materyalin geldiği bilgisini verir.

Tuğçe SEMİZLER

Kütüphane Sorumlusu
tugce.semizler@tedizmir.k12.tr
Dahili:


Öğrenci işleri birimi her eğitim ve öğretim yılı için yeni öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulduğu birimdir. Öğrencilerin bu bilgileri zamanında güncellenerek okulun tüm gerekli birimlerin kullanımına sunulur. Bu birimde öğrencilerin ara karne ve karnelerin basımı da yapılır.

Aslıhan Dilek

Ortaokul ve Lise Öğrenci İşleri
aslihan.dilek@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Yağmur Güngör

İlkokul Öğrenci İşleri
yagmur.gungor@tedizmir.k12.tr
Dahili:


Handan Koç

İdari İşler Şefi
handan.koc@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Vasfi Obuz

Personel Şefi
vasfi.obuz@tedizmir.k12.tr
Dahili:


Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimimiz ,TED İzmir Koleji ve Türk Eğitim Derneği kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür;  yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği verir; etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür ve dijital medya çalışmalarını yapar.

Gökçe Dölek

Kurumsal İletişim Koordinatörü
iletisim@tedizmir.k12.tr gokce.dolek@tedizmir.k12.tr
Dahili:


Gökhan Akkuş

Muhasebe Şefi
gokhan.akkus@tedizmir.k12.tr
Dahili:

Ezgi Demir

Muhasebe
ezgi.demir@tedizmir.k12.tr
Dahili: