Anasayfa    |   Okul Ücretleri   |   Kayıt Bilgileri   |   İletişim    |    Basında Biz   |    En   |    Tr  
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED İzmir Koleji KAYIT BİLGİLERİ  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
Atatürk Kösesi
   
TED Izmir Koleji 360° TED İZMİR KOLEJİ
             
BTEC Uluslararası Meslek Edindirme Programı
   

TED İZMİR KOLEJİ

2017 – 2018 AKADEMİK YILI  KAYIT TAKVİMİ

 

Okul Tanıtım Günü
(Okulöncesi-İlkokul)

05 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı (11:30 – 14:00)

Okul Tanıtım Günü
(Ortaokul-Lise)

05 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı (10:00 – 12:30)

Okul Tanıtım Günü 2
(4.,5.,6.,7.,8.sınıf velilerine )

26 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı ( 10:15 – 12:15 )

Okulöncesi 1,2 ve 3. Sınıflar için Gözlem ve Görüşme Süreci Başlangıcı

13 Şubat 2017

4.,5.,6.,7.ve 8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı
Son Başvuru Tarihi

23 Mart 2017 Perşembe günü
17:30’da sona erer.

4.,5.,6.,7.ve 8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı
(Bursluluk Sınavı Değildir***)

26 Mart 2017 (10:00)

Erken Kayıt 1. Dönemi

13 Şubat 2017 – 30 Nisan 2017

Erken Kayıt 2. Dönemi

1 Mayıs 2017 – 31 Mayıs 2017

Kayıt Yenileme Tarihleri

13 Şubat – 16 Haziran 2017

 

 KAYIT TARİHLERİ

 •  13.02.2017tarihi itibari ile okul öncesi, 1,2 ve 3. Sınıf aday öğrenciler için PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik )  gözlem ve görüşmesüreçleri başlayacaktır.
 • 4,5,6,7 ve 8. Sınıf aday öğrenciler için giriş sınavı sonucunun açıklanması ile başarı sıralamasına göre kayıt süreci başlayacaktır.

Okulumuza, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde  öğrenci kabul edilmektedir. 

Kayıt Süreci:

2017 – 2018 Akademik Yılında okulumuzu tanımak isteyen aday velilerimizin web sayfamız üzerinden "Kayıt Bilgileri” sekmesinin içerisinde bulunan “Başvuru Formu” nu çevirim içi olarak doldurmaları gerekmektedir.

   

 

** Okula giriş sınavı aday öğrencilerimiz içindir.

Okul öncesi,1, 2 ve 3. Sınıfa aday olan öğrenciler, başvuru formu doldurma sıralarına göre PDR gözlem ve görüşmeye davet edilir. Gözlem ve görüşme süreçlerinin sonuçları aday velilerimize 1 iş günü içerisinde bildirilir.

4. sınıf ve ortaokul seviyelerine aday olan öğrenciler,  TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Öğrenci Giriş Sınavı” na davet edillir. Sınav sonucu başarılı olan aday öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt hakkı kazanır. 

Lise Hazırlık ve 9. Sınıf seviyelerine aday olan öğrencilerin gerçekleştireceği adımlar ayrıca açıklanacaktır.

Okul Öncesi:

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için okul öncesi gruplarına;

5 yaş (48 ay-56 ay) için; Eylül 2013 -  Ocak 2013 doğumlu

6 yaş (57-66 ay -hazırlık sınıfı) için; Aralık 2012 – Nisan 2012 doğumlu öğrenciler kabul edilecektir.

Başvuru formu dolduran velilerimize aday öğrencilerimizin gözlem ve görüşmeleri için kayıt ofisi tarafından randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve okul öncesi öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Yapılan görüşmede dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi konularında hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.

İlkokul:

1. sınıflara, Mart 2012 ve öncesinde doğan öğrenciler kabul edilecektir. Başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.

2 ve 3. sınıflar için başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazır bulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.

4. sınıflar için başvuru formu dolduran aday öğrenciler “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Ortaokul:

Ortaokul seviyesinde başvuru formu tamamlanan aday öğrencilerimiz “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı'nda başarılı olan aday öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır. 

Lise    :

TED İzmir Koleji Lisesi 2017 – 2018 akademik yılında “Lise Hazırlık Sınıfı ve 9. Sınıf seviyelerinde öğrenci kabul edecektir. Lise seviyesi için başvuru formu dolduran aday öğrenciler için kayıt şartları ayrıca açıklanacaktır.

Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

 • Sınavın Amacı

Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8.  sınıfı düzeylerinde öğrenim görecek öğrenciler için Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.

 • Sınav Yeri Ve Tarihi

Başvuruda bulunan adaylar, 26 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da TED İzmir Koleji’nde yapılacak sınava katılacaktır.

26 Mart 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için TED İzmir Koleji giriş sınavı, her seviyenin kontenjanı doğrultusunda haftada bir kez gerçekleştirilecektir. Gün ve saat bilgisi kayıt-kabul ofisi tarafından paylaşılacaktır.

 • Sınav Düzeyleri 

2017-2018 öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler 

 • TED İzmir Koleji Öğrenci Giriş Sınavı Başvuru Şartları 


2016 – 2017 Öğretim yılında; 

3. sınıfta okuyan öğrenciler 4. sınıf, 
4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıf, 
5. sınıfta okuyan öğrenciler 6. sınıf, 
6. sınıfta okuyan öğrenciler 7. sınıf, 
7. sınıfta okuyan öğrenciler 8. Sınıf

8. Sınıfta okuyan öğrenciler Lise Hazırlık veya 9. Sınıf seviyesine başvuru yapabilmektedir. 

 • Sınav Başvuru İşlemleri  

Sınav başvuruları, veli/öğrenci adaylarının web sayfamızda bulunan “başvuru formu”nu doldurmaları   ile alınmaktadır. Sınav giriş belgeleri sınavdan 2 gün önce okulumuzun web sayfasından öğrencinin TC kimlik numarası ile alınacaktır.  Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanları ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.  

 • Sınav 

Sınavın sınıf seviyelerine göre soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınav soruları öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmaktadır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme öğelerini ölçen özelliktedir.

2017-2018 Öğretim Yılı için  TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Bilgileri

2017-2018 Yılında Okuyacağı Sınıf

DİSİPLİNLER

 

Türkçe

Matematik

İngilizce

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

4. Sınıf

15

15

15

45

70 dk.

5. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

6. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

7. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

8. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

Lise Hazırlık Sınıfı & 9. Sınıf

Ayrıca Bilgilendirme Yapılacaktır.

İngilizce sınavı, öğrencilerin durumlarını değerlendirmede kullanılacaktır.  Puan hesaplamada dikkate alınmamaktadır.

 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilip ilan edilir.

 • Sınav Değerlendirilmesi ve İlanı  

Her soru 4 seçeneklidir. Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanmaktadır. Yanlışlar doğruları eksiltmemektedir. Ancak soruların ağırlıkları farklıdır. (Örneğin her soru 1 puan değildir). Öğrencinin doğru yaptığı “zor soru” lar daha fazla puan almasını sağlayacaktır.

Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online öğrenebileceklerdir. Her aday sadece kendi sınav sonucunu görebilecektir.

TED Okullarından Nakil Gelecek Öğrencilere Uygulanacak Kurallar:

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED  İzmir  Koleji’ne yatay geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde sınava alınmadan öncelikli olarak kayıt edilir.

Kesin Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrencinin ve velinin (anne ve baba) nüfus cüzdan fotokopisi
 • Öğrencinin 2 adet fotoğrafı
 • Yabancı uyruklu veya yurtdışından gelen öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi ve denklik belgesi 

 

 

 

 

 
     
   
 
       
  TED İzmir Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   Tanıtım Videosu  
               
Veli Bülteni - TED Izmir Koleji   TED Izmir Koleji Okul Aile birligi Haber   Tanitim videolari - TED Izmir Koleji   TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji  
 
TED Mesale Dergisi - TED Izmir Koleji TEDMEM - TED Izmir Koleji 10.000 Genç Mesale TED Ünversitesi  
 
TED Ünivesitesi Sanal Tur CCN Holding CCN Eğitim
 
 

TED İzmir Koleji © 2014 - M.Fevzi Çakmak Mah. 4088 Sk. No:2 Urla/İZMİR Tel:0232 235 09 10
design & code by Ümit DİLLİ