BTEC- Business and Technology Education Council


BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışıdır. Amacı mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir. BTEC programı öğrencilere ilgili alanlarda uluslararası geçerliliği bulunan “award, certificate, diploma” düzeylerinde «mesleki yeterlilik» belgesine sahip olma fırsatı, 21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine iş bulma sürecinde tercih edilme avantajı,25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programda BTEC belgesi alma fırsatı sağlar. BTEC programları İngilizce dilinde 7. Sınıf, Lise hazırlık ve 9. Sınıf seviyelerinde ve okullarımıza özel MEB onaylı haftalık ders çizelgesinde bulunan seçmeli dersler kapsamında uygulanmaktadır. Program kapsamında öğrenciden her bir ünite için öğrenme kanıtları sunmaları beklenmektedir. Bu kanıtların değerlendirilmesi ise doğrudan o ünitenin programda var olan değerlendirme ölçütleriyle ilişkilendirilerek yapılmaktadır. Değerlendirmede sadece özgün (otantik) kanıtlar kabul edilirken akademik dürüstlük ilkelerini benimseyen öğrencilerden araştırmalar yapmaları, projeler hazırlamaları, sunumlar yapmaları, raporlar yazmaları, uygulamaya dayalı görevleri gerçekleştirmeleri, çeşitli ürünler ortaya koymaları ve ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir.

TED İzmir Koleji’nde 2017-2018 Öğretim Yılında Uygulanan BTEC Programları

BTEC Level 1 Award Social Media (1. Seviye Sosyal Medya Yeterlilik Belgesi)
7. sınıf ve Lise hazırlık sınıfı seviyelerinde uygulanır

BTEC Level 1 Award Home Cooking Skills ( 1. Seviye Mutfak Sanatları Yeterlilik Belgesi)
7. sınıf ve Lise hazırlık sınıfı seviyelerinde uygulanır

BTEC Level 2 Art & Design ( 2. Seviye Sanat ve Tasarım Yeterlilik Belgesi)
9. sınıf seviyesinde uygulanır