Okul Öncesi


Eğitim hayatının ilk basamağını oluşturan anasınıflarımızda, 48-72 ay aralığındaki çocuklara eğitim verilerek. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde TED Okullarına özgün, “TED Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanır. Öğrencilerimizin gelişimsel gereksinimleri, program doğrultusunda karşılanarak gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimi okul olgunluğu kazandıracak şekilde desteklenir. Tüm alanlardaki davranışları çeşitlendirilir, zenginleştirilir ve üst düzeye çıkarılır.

Değerler Eğitimi
Okulumuzda öncelik verdiğimiz dersler arasında olan değerler eğitimi ile öğrencilerimizin saygı, sevgi, adalet, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerlerin, uygulanan somut etkinlikler yolu ile deneyimlere dönüştürülerek öğrencilerimize kazanım olarak aktarılması sağlanır.

Hazırlık sınıfı 6 yaş zenginleştirilmiş değerler etkinliklerinin yanı sıra,

Anaokulumuzda Değerler Eğitimi çalışmalarına “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile devam edilir. Bu set Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Standardizasyon çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Uzmanları, TED Alanya, TED Ankara, TED Antalya, TED Bursa ve TED Eskişehir öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından, okul öncesi çocuklar için hazırlanmıştır. “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile öğrencilerimize etkinliklerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı yaratılarak değerlerin yaşandığı bir dünyanın içine girmeleri hedeflenir. Değerler eğitimi okul öncesi gruplarımızda haftada bir ders saati uygulanır.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe dil etkinliği derslerinde öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini sağlamak amacı ile tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yapılır. Türkçe dil etkinliklerimiz anaokulumuzda haftada iki ders saati uygulanır.


Anasınıflarımızın eğitim alanında bulunan fen-matematik atölyemizde, öğrencilerimize yönelik etkili fen ve matematik çalışmaları yapılır. Çalışmalar  ‘‘Eğlenceli Bilim ve Gems’’ etkinlikleri ile desteklenir. Gems’in gözetimli keşif yöntemine göre tasarlanmış etkili ve heyecanlı etkinlikleri ile öğrencilerimizin temel fen ve matematik kavramlarını anlayarak, günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmeleri sağlanır. Eğlenceli Bilim etkinlikleri ile yolu ile fen ve bilime karşı olumlu tutum geliştirerek, doğayı ve bilimi yaparak-yaşayarak tecrübe etmeleri sağlanır.


Anasınıflarımızda yabancı dil eğitim programı, hizmet içi eğitimlerle desteklenen, kendilerini sürekli yenileyen, nitelikli ve tecrübeli yabancı ve Türk İngilizce öğretmenlerimizden oluşan seçkin bir kadroyla yürütülür. Yoğun bir İngilizce programının uygulandığı anasınıflarımızda, İngilizce’nin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Okulumuzda uygulanan İngilizce programının temel amacı, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, başka bir dille de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlayarak bu dili öğrenmeye karşı istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımız ile öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alarak günlük yaşamlarında olabildiğince çok pratik yaparak bilgilerini pekiştirirler.

Dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve tüm TED okullarında uygulanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleștirilir.Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan TEDdy’s Ready A ve TEDdy’s Ready B eğitim setlerinin kullanıldığı okulumuzda ,TEDdy’s Ready İngilizce Eğitim Setimiz, çocukların öğrenmeye en açık oldukları okul öncesi dönemde, İngilizce’yi şarkılar, oyunlar, öyküler, etkinlikler, görseller ve animasyonlarla eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olacak çok sayıda materyalle kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Buna ek olarak, TEDdy’s Ready Vitamin Online Eğitim Programı aracılığıyla da İngilizce eğitimi güçlendirilmektedir. TEDdy’s Ready, öğrencilere temel dil becerileri kazandırırken, telaffuz, tonlama, vurgulama gibi konularda da temel dil eğitimi sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İnteraktif eğitim materyalleri kullanılarak, yabancı ve Türk öğretmenler ile el ele yürüyen pratik tabanlı karma bir eğitim sistemi oluşturulmuştur.

İngilizce Beceri programımız, öğrencilerimizin İngilizceyi kullanarak farklı temaları ve konuları keşfetmelerini sağlayacak şekilde ana ders programı ile paralel hazırlanmıştır.
“Reggio Emilia” unsurları kullanılarak özel tasarlanan İngilizce sınıflarımız, bağımsız öğrenmeyi teşvik etmektedir. Matematik, rol yapma, bilim ve doğa, sanat ve ince motor gelişimlerini destekleyen alanlarımızın yanı sıra, ‘Unit of Study ’alanımız da çocukların keşfetmeye teşvik edildiği Montessori ‘den ilham alınarak hazırlanmış etkinlikleri içermektedir. Kullandığımız materyaller, öğrencilerimizin harfleri tanımalarını güçlendirmek için TED Phonics programı ile aynı doğrultudadır.
Tüm bu uygulamalar ile anaokulumuzda dil eğitimi içselleştirilir, anaokulundan üniversiteye uzanan önemli yolculuğun ilk ve güçlü adımları atılır.

Kindergarten English News


Okulumuzda Beden Eğitimi derslerimiz öğrencilerimizin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Derslerimizin amacı, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini desteklemek, spor yapmanın yararını ve önemini kavratarak, birlikte hareket etme ve gruba uyum sağlama becerilerini geliştirmektir. Çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile öğrencilerimizin farkındalık duygusu ile sosyal becerileri zenginleştirilir. Okulumuzun kapalı yüzme havuzunda yapılan yüzme derslerimiz ile öğrencilerimizin yüzme sporundan zevk almaları ve eğlenmeleri sağlanır. Okul öncesi gruplarımızda jimnastik haftada bir ders saati,  yüzme iki dönemde 8 ‘er hafta iki ders saati, beden eğitimi haftada iki ders saati olacak şekilde dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.


Anasınıflarımızda öğrencilerimizde hem müzik  sevgisi  hem de  müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlanır. Müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu”nun uygulandığı diğer etkinliklerle, çağın müzikal zenginliğini öğrencilerimize aktaracak çeşitli tür ve stiller tanıtılır. Okul öncesi gruplarımızda müzik dersi haftada iki ders saati uygulanır.


Sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecekleri duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkânlar sunulur. Sanat çalışmalarında 3 boyutlu inşa çalışmaları, resim,  parmak boya, hamur, su bazlı akrilik boya, oyun hamuru çalışmaları, baskı gibi teknikler kullanılır. Öğrencilerimiz dönem içerisinde okulumuzda açılan sergilere katılarak sergi kuralları hakkında bilgilere sahip olurken, yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmalar fuaye alanında sergilenir. Görsel sanatlar derslerimiz, okul öncesi gruplarımızda haftada iki ders saati uygulanır.


Satranç eğitimi; planlı hareket etme, süratli, doğru ve çabuk düşünebilme, kendine güven duygusunun oluşması gibi birçok faydanın yanında; çocuklarımızın kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bireysel güç ve yeteneklerini açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olur. Okulumuzda yıl içerisinde ikinci dönem 6 yaşlar Satranç Turnuvaları yapılır.Satranç dersleri okul öncesi gruplarımızda haftada bir ders saati uygulanır.


Drama, Çocukların dil gelişimini ve motivasyonunu artırır, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılar; dayanışma, işbirliği, benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur. Drama çalışmalarında dikkatini çevresindeki olaylara yoğunlaştırmasını, problem çözme becerilerini geliştirmesine, kendini sözel olarak rahatça ifade etmesine yardımcı olur. Yaratıcı – eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmaları çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur. Drama dersleri okul öncesi gruplarımızda haftada iki ders saati uygulanmaktadır.


Kulüp çalışmaları, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir zaman dilimidir. Ritm, halk oyunları, denizcilik, action team (müzikli jimnastik ve dans), satranç gibi etkinliklerden birinde yıl boyunca eğitim alır ve o alanda temel becerileri kazanmaları sağlanır. Okul öncesi gruplarımızda kulüp çalışmaları haftada iki ders saati olarak uygulanır.
OKUL ÖNCESİ HABERLERİ


Karne Günü

19 Ocak 2018

TED İzmir Koleji ailesi olarak, tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz!


‘Hibrit insan’a doğru

15 Ocak 2018

Hibrit kavramı, meslekler ve çalışanlarla ilgili olarak iş dünyasında kullanılmaya başlandı. Ancak, hibrit işlerin ne olduğu, işverene ve…


Anaokulu Portfolyo Sunumu

11 Ocak 2018

Anaokulu öğrencilerimiz portolyo sunumlarını yaptılar.


Toprak Sınıfı Aile Katılımı: Nil Kılıç

11 Ocak 2018

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Nil Kılıç’ın annesi Sinem Hanım ve Zumba eğitmeni Bahar Hanımlardı.Sinem Hanım ve Bahar…


Toprak Sınıfı Aile Katılımı: Sanem Kaya

8 Ocak 2018

Sınıfımıza Aile katılımında bulunmak üzere Aral Can Kaya’nın annesi Sanem Hanım geldi.  Sanem hanım, öğrencilerimize  hava olayları ile…


Su Sınıfı Aile Katılımı: Özlem Volaka

5 Ocak 2018

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Nefes Volaka’nın annesi Özlem Hanımdı. Özlem hanım, öğrencilerimiz ile birlikte para ne dir? Ne…


Yeni Yıla Merhaba Konseri

3 Ocak 2018

TED İzmir Koleji öğrencileri, TED İzmir Sanat Akademisi öğretmenleri ve öğrencileri Prof.Dr. Cihat Aşkın’ın da katılımıyla TED İzmir…


Okul Öncesi Yeni Yıl Etkinliği

27 Aralık 2017

Kütüphanemizde anasınıfı öğrencilerimizle “Yeni Yıl” isimli kitabımızı okuyup hikayemizi hayallerimizle renklendirerek kağıtlara resmettik.


Su Sınıfı Aile Katılımı: Demet Tavlı – Alkan Tavlı

25 Aralık 2017

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Alkan Tavlı’nın annesi Demet Hanım ve babası Alkan Bey’diler. Öğrencilerimize yeni yıl kartı yaptırdılar,…


İyilik İçin BirlikTEDestek Olalım!

23 Aralık 2017

TED İzmir Koleji Ailesi bugün iyilik için bir araya geldi. Sosyal yardımlaşma bilincini pekiştirmek amacıyla Okul Aile Birliği…


Küçük Prens

19 Aralık 2017

5 saygın STK’nın katılımıyla gerçekleşecek ve sosyal yardımlaşma bilincini pekiştirmeyi amaçladığımız bu özel günümüzde, TOBAV Çocuk Tiyatrosu tarafından…


İyilik için birlikteTEDestek olalım

18 Aralık 2017

İyilik için birlikTEDestek olalım! Çocuklarımızla keyifli, eğlenceli bir gün geçirirken, sosyal yardımlaşma bilincini pekiştirmek amacıyla, Okul Aile Birliği…


Meteoroloji Müdürlüğü Gezisi

14 Aralık 2017

TED İzmir Koleji Anasınıfları 5 ve 6 yaş gruplarımız Güzelyalı Meteoroloji Müdürlüğü gezisine katıldılar. Meteorolojinin ne demek olduğunu,…


Su Sınıfı Aile Katılımı: Gül Turan

11 Aralık 2017

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Ceylin Turan’ın annesi Gül Hanımdı. Gül hanım, öğrencilerimiz ile birlikte taş üzerine peçete…


Su Sınıfı Aile Katılımı: Levent Gülmedim

7 Aralık 2017

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Çınar Gülmedim’in babası Levent Bey’di. Levent Bey, öğrencilerimiz için dalış malzemelerini ve kamp çadırını…


Su Sınıfı Aile Katılımı: Nursel Esen – Mehmet Esen

5 Aralık 2017

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Can Esen’in annesi Nursel Hanım ve babası Mehmet Bey’diler. Mehmet Bey, öğrencilerimiz için…


Miniklerin Resim Galerisi

1 Aralık 2017

Kütüphanemize gelen anasınıfı öğrencilerimiz, hem masal okudular hem de okudukları masalı tüm hayal güçleri ve yaratıcılıkları ile resme…


Su Sınıfı Aile Katılımı: Gülden Dai

23 Kasım 2017

Aile katılımı programımızın bugünkü konukları Ege Dai’nin annesi Gülden Hanımdı. Gülden Hanım, öğrencilerimize ipe boncuk dizme etkinliğini yaptırdı. Kendisine…


Ana Sınıfı Öğrencilerimizin Cumhuriyet Coşkusu

30 Ekim 2017

Ana sınıfı öğrencilerimiz ‘’Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.’’ Sözü…