KURUMSAL


 

Ülkemizin en köklü sivil inisiyatifi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri olan TED İzmir Koleji, TED Genel Merkezi ile MN Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.’nin yaptığı işbirliği ile 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Okulumuzda anasınıfları, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokulda 5, 6,7 ve 8.sınıflar, lise de ise hazırlık ve 9.sınıf düzeyinde öğrenci alan okulumuz, kademeli olarak 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında “10. Sınıf düzeyini faaliyete geçirecektir.

Türk Eğitim Derneği – 89 Yıllık Çınar ve 38 Meşale

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Vizyon

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Misyon

 • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
 • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öðrenciler yetiştirmek.
 • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
 • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

Eğitim Anlayışı

 • Atatürk İlke ve Devrimlerinin amaçları doğrultusunda,
 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenebilen,
 • En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji, öğrencileri merkeze alarak onları etik değerler çerçevesinde akademik, bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında yetiştiren, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir.


Yönetim Kurulu ve Kurucu Temsilcisi

Ali Onur Yavuz
MN Özel Eğitim Öğretim AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı

Eda Manav
MN Özel Eğitim Öğretim AŞ.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bahar Bircan Avcılar
TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi
bahar.bircan@tedizmir.k12.tr

Okul Yönetimi

Mine MAVİOĞLU
Ortaokul ve Lise Müdürü / Genel Koordinatör
m.mavioglu@ted.org.tr

Neşe AKTÜRK
Anasınıfları ve İlkokul Müdürü
nese.akturk@ted.org.tr

Güler KAMER ERDUR
Eğitim Danışmanı
guler.erdur@tedizmir.k12.tr

Ayşe GÜLEÇ
Anasınıfları Koordinatörü
Dahili: 124
ayse.gulec@tedizmir.k12.tr

Volkan USLU
İlkokul Müdür Yardımcısı
Dahili: 132
volkan.uslu@tedizmir.k12.tr

Serpil TUTİ SARI
Ortaokul Müdür Yardımcısı (5-6. sınıflar)
Dahili: 134
serpil.tutisari@tedizmir.k12.tr

Çiçek TAŞKÖPRÜ
Ortaokul Müdür Yardımcısı (7-8. Sınıflar)
Dahili: 133
cicek.taskopru@tedizmir.k12.tr

Berna KURTULUŞ
Lise Müdür Yardımcısı
Dahili: 131
berna.kurtulus@tedizmir.k12.tr


TED İzmir Koleji’nin temel amacı;

Atatürk İlke ve Devrimlerinin amaçları doğrultusunda,

 • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenebilen,
 • En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Mutlu,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

TED İzmir Koleji, öğrencileri merkeze alarak onları etik değerler çerçevesinde akademik, bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında yetiştiren, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir.