TED İzmir Koleji
Anasayfa    |   Okul Ücretleri   |   Kayıt Bilgileri   |   İletişim    |    Basında Biz   |    En   |    Tr  
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED İzmir Koleji KURUMSAL  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
Atatürk Kösesi
   
TED Izmir Koleji 360° TED İZMİR KOLEJİ
             
BTEC Uluslararası Meslek Edindirme Programı
   

TED   TARİHÇE

Ülkemizin en köklü sivil inisiyatifi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri olan TED İzmir Koleji, TED Genel Merkezi ile MN Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.’nin yaptığı işbirliği ile 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Okulumuzda anasınıfları, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokulda 5, 6,7 ve 8.sınıflar, lise de ise hazırlık düzeyinde öğrenci alan okulumuz, kademeli olarak 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında lise 1. sınıflarını faaliyete geçirecektir.


TED   TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.


TED   YÖNETİM KURULU VE KURUCU TEMSİLCİSİ

CCN Eğitim Grubu, CCN Yatırım Holding bünyesinde 2013 yılından itibaren eğitim sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Güçlü akademik kadrosu ile profesyonel yöneticileri bünyesinde bir araya getiren CCN Eğitim Grubu, eğitim sektöründe yenilikçi, ileri görüşlü, öğrenci merkezli ve evrensel bakış açısına sahip bir anlayış benimsemiştir. Bu anlayış ile  Türkiye’nin en seçkin kuruluşlarından olan Türk Eğitim Derneği ile yaptığı işbirliği neticesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından başlamak üzere Ted İzmir Koleji’ni ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından başlamak üzere de Ted Kocaeli Koleji’ni Türk Eğitim Derneği çatısı altında başarıyla işletmektedir.
 
CCN Eğitim Grubu, yenilikçi ve kaliteli eğitimi hedeflemekte, uzman, deneyimli ve alanında profesyonel kadrosu ile velilere ve öğrencilere mükemmel eğitimi mümkün ve ulaşılabilir kılmaktadır. Aynı zamanda bir çok özel eğitim kurumundan farklı olarak CCN Eğitim Grubu, kaliteli eğitimin her öğrencinin hakkı olduğunu savunmakta ve bu doğrultuda velilere çeşitli indirim ve burs seçenekleri sunmaktadır.
 
2016 yılı itibariyle 2186 öğrenci kapasiteli eğitim öğretim kurumlarını işleten ve sunduğu üstün eğitim standartlarını yaygınlaştırarak her geçen gün daha da büyüyen CCN Eğitim Grubu’nun hedefi; akademik, kültürel ve sosyal alanlarda ülke çapında ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim grubu olmaktır.

 

Murat ÇEÇEN

MN Özel Eğitim Öğretim AŞ.

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Atilla BİNGÖL

MN Özel Eğitim Öğretim AŞ.

Yönetim Kurulu Üyesi

Eda MANAV

MN Özel Eğitim Öğretim AŞ.

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Bahar BİRCAN AVCILAR

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi

bahar.bircan@tedizmir.k12.tr 

 

 

 


TED   VİZYON VE MİSYON

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN VİZYONU

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN MİSYONU

•Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.

•Açtığı okullarda yüksek nitelikli öðrenciler yetiştirmek.

•Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.

•Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.

•Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.

•Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. 


TED   OKUL YÖNETİMİ

Neşe AKTÜRK

Anasınıfları ve İlkokul Müdürü

nese.akturk@ted.org.tr

Mine MAVİOĞLU

Ortaokul ve Lise Müdürü / Genel Koordinatör

m.mavioglu@ted.org.tr

Güler KAMER ERDUR

Eğitim Danışmanı

guler.erdur@tedizmir.k12.tr

 

 

Ayşe GÜLEÇ

Anasınıfları Koordinatörü

Dahili: 124

ayse.gulec@tedizmir.k12.tr

Serpil TUTİ SARI

Ortaokul Müdür Yardımcısı
(5-6. sınıflar)
Dahili: 134

serpil.tutisari@tedizmir.k12.tr

 

 

 

Volkan USLU

İlkokul Müdür Yrd.

Dahili: 132

volkan.uslu@tedizmir.k12.tr

Çiçek TAŞKÖPRÜ

Ortaokul Müdür Yardımcısı
(7-8. Sınıflar)
Dahili: 133

cicek.taskopru@tedizmir.k12.tr

   

 
 

Berna KURTULUŞ

Lise Müdür Yardımcısı

Dahili: 131

berna.kurtulus@tedizmir.k12.tr

 

 


TED   MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİMİ

Bahar BİRCAN AVCILAR

TED İzmir Koleji 
Kurucu Temsilcisi 

bahar.bircan@tedizmir.k12.tr


TED   EĞİTİM ANLAYIŞI

TED İzmir Koleji’nin temel amacı; 

Atatürk İlke ve Devrimlerinin amaçları doğrultusunda,

  • Ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş,
  • Bilgiyi üretime dönüştürebilen,
  • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenebilen,
  • En az iki yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
  • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
  • Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı,
  • Yüksek ahlaklı,
  • Mutlu,
  • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.


TED İzmir Koleji, öğrencileri merkeze alarak onları etik değerler çerçevesinde akademik, bilim, yabancı dil, spor, kültür ve sanat alanlarında yetiştiren, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir. 


TED   OKUL ÜCRETLERİ

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ

OKUL ÖNCESİ

18.426,00 TL

İLKOKUL (1-2-3-4)

26.196,00 TL

ORTAOKUL (5-6-7-8)

26.196,00 TL

LİSE (HAZIRLIK)

30.525,00 TL

LİSE (1. SINIF)

30.525,00 TL

İNDİRİMLER

ORANI

TED İZMİR KOLEJİ EĞİTİM PERSONELİ ÇOCUKLARINA

%50

TED MEZUNLARININ ÇOCUKLARINA

% 10

TSK MENSUPLARININ ÇOCUKLARINA

%5

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA

%5

AKADEMİK  PERSONEL ÇOCUKLARINA

%5

2 KARDEŞE

%10

ERKEN KAYIT (01 ŞUBAT - 30 NİSAN)

%5

ERKEN KAYIT (01 MAYIS - 31 MAYIS)

%4

MİLLİ SPORCU

%20

 Not: Yukarıdaki indirimler, sadece eğitim ücretini kapsar


TED   OKULUMUZUN YERLEŞKESİ

Okulumuz 15.046 m2 arsa üzerine kurulu14.573 m2 kapalı alan ve 3560 m2 açık oyun alanlarının yanı sıra; yerleşkemizde bulunan;

 

-816 m2 sanat-kültür-hobi atölyeleri (Müzik Kayıt Stüdyosu, Heykel Cam Atölyesi, Cam-Seramik Atölyesi, Drama Salonu, Müzik Prova Odaları, Robot Tasarım Stüdyosu)

- 350 kişilik Çok Amaçlı Salon

- Kapalı Spor Salonu

- Anasınıflarına ait özel alanlar (Matematik-Fen Atölyesi, Jimnastik Salonu, Yemekhane,
Kapalı-Açık Oyun Alanları)

- Kapalı Yüzme Havuzu

- 500 kişilik Yemekhane

- Teknolojik donanımlı derslikler

- Laboratuvarlar

-3D Sınıf, akademik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında öğrencilerimizin her türlü gelişimini
karşılayacak bir yapıdadır.

1.200 kişilik nüfusun gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde, bir dizi yaşam merkezini içerecek yapıda projelendirilen TED İzmir Koleji Kampüsü, gerek sahip olduğu öğrenci ve kullanıcı kapasitesi, gerekse içerdiği tesisler yönünden sadece yurt içinde değil; yurt dışında da örnek gösterilecek nitelikte ve ölçekte bir eğitim tesisidir. Bu tesis, formel eğitimin verildiği bölümlerin yanısıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de en geniş olanakları sağlayan çağdaş bir eğitim kültür ortamı olarak planlanmıştır.

 


 
     
       
  TED İzmir Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   Tanıtım Videosu  
               
Veli Bülteni - TED Izmir Koleji   TED Izmir Koleji Okul Aile birligi Haber   Tanitim videolari - TED Izmir Koleji   TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji  
 
TED Mesale Dergisi - TED Izmir Koleji TEDMEM - TED Izmir Koleji 10.000 Genç Mesale TED Ünversitesi  
 
TED Ünivesitesi Sanal Tur CCN Holding CCN Eğitim