Kayıt


2017 – 2018 AKADEMİK YILI  KAYIT TAKVİMİ

Okul Tanıtım Günü
(Okulöncesi-İlkokul)
05 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı (11:30 – 14:00)
Okul Tanıtım Günü
(Ortaokul-Lise)
05 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı (10:00 – 12:30)
Okul Tanıtım Günü 2
(4.,5.,6.,7.,8.sınıf velilerine )
26 Mart 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı ( 10:15 – 12:15 )
Okulöncesi 1,2 ve 3. Sınıflar için Gözlem ve Görüşme Süreci Başlangıcı 13 Şubat 2017
4.,5.,6.,7.ve 8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı
Son Başvuru Tarihi
23 Mart 2017 Perşembe günü
17:30’da sona erer.
4.,5.,6.,7.ve 8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı
(Bursluluk Sınavı Değildir***)
26 Mart 2017 (10:00)
Erken Kayıt 1. Dönemi 13 Şubat 2017 – 30 Nisan 2017
Erken Kayıt 2. Dönemi 1 Mayıs 2017 – 31 Mayıs 2017
Kayıt Yenileme Tarihleri 13 Şubat – 16 Haziran 2017

KAYIT TARİHLERİ

 •  13.02.2017tarihi itibari ile okul öncesi, 1,2 ve 3. Sınıf aday öğrenciler için PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik )  gözlem ve görüşmesüreçleri başlayacaktır.
 • 4,5,6,7 ve 8. Sınıf aday öğrenciler için giriş sınavı sonucunun açıklanması ile başarı sıralamasına göre kayıt süreci başlayacaktır.

Okulumuza, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde  öğrenci kabul edilmektedir.
Okul öncesi,1, 2 ve 3. Sınıfa aday olan öğrenciler, başvuru formu doldurma sıralarına göre PDR gözlem ve görüşmeye davet edilir. Gözlem ve görüşme süreçlerinin sonuçları aday velilerimize 1 iş günü içerisinde bildirilir.
4. sınıf ve ortaokul seviyelerine aday olan öğrenciler,  TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Öğrenci Giriş Sınavı” na davet edillir. Sınav sonucu başarılı olan aday öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt hakkı kazanır.
Lise Hazırlık ve 9. Sınıf seviyelerine aday olan öğrencilerin gerçekleştireceği adımlar ayrıca açıklanacaktır.

Okul Öncesi:
2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için okul öncesi gruplarına;
5 yaş (48 ay-56 ay) için; Eylül 2013 –  Ocak 2013 doğumlu
6 yaş (57-66 ay -hazırlık sınıfı) için; Aralık 2012 – Nisan 2012 doğumlu öğrenciler kabul edilecektir.

Başvuru formu dolduran velilerimize aday öğrencilerimizin gözlem ve görüşmeleri için kayıt ofisi tarafından randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve okul öncesi öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Yapılan görüşmede dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi konularında hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.

İlkokul:
1. sınıflara, Mart 2012 ve öncesinde doğan öğrenciler kabul edilecektir. Başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.
2 ve 3. sınıflar için başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED İzmir Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazır bulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.
4. sınıflar için başvuru formu dolduran aday öğrenciler “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Ortaokul:
Ortaokul seviyesinde başvuru formu tamamlanan aday öğrencilerimiz “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan aday öğrenciler, başarı sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Lise:
TED İzmir Koleji Lisesi 2017 – 2018 akademik yılında “Lise Hazırlık Sınıfı ve 9. Sınıf seviyelerinde öğrenci kabul edecektir. Lise seviyesi için başvuru formu dolduran aday öğrenciler için kayıt şartları ayrıca açıklanacaktır.

Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

 • Sınavın Amacı

Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8.  sınıfı düzeylerinde öğrenim görecek öğrenciler için Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.

 • Sınav Yeri Ve Tarihi

Başvuruda bulunan adaylar, 26 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da TED İzmir Koleji’nde yapılacak sınava katılacaktır.

26 Mart 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için TED İzmir Koleji giriş sınavı, her seviyenin kontenjanı doğrultusunda haftada bir kez gerçekleştirilecektir. Gün ve saat bilgisi kayıt-kabul ofisi tarafından paylaşılacaktır.

 • Sınav Düzeyleri 

2017-2018 öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler

 • TED İzmir Koleji Öğrenci Giriş Sınavı Başvuru Şartları 

2016 – 2017 Öğretim yılında;

3. sınıfta okuyan öğrenciler 4. sınıf,
4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıf,
5. sınıfta okuyan öğrenciler 6. sınıf,
6. sınıfta okuyan öğrenciler 7. sınıf,
7. sınıfta okuyan öğrenciler 8. Sınıf

8. Sınıfta okuyan öğrenciler Lise Hazırlık veya 9. Sınıf seviyesine başvuru yapabilmektedir.

 • Sınav Başvuru İşlemleri  

Sınav başvuruları, veli/öğrenci adaylarının web sayfamızda bulunan “başvuru formu”nu doldurmaları   ile alınmaktadır. Sınav giriş belgeleri sınavdan 2 gün önce okulumuzun web sayfasından öğrencinin TC kimlik numarası ile alınacaktır.  Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanları ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

 • Sınav 

Sınavın sınıf seviyelerine göre soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınav soruları öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmaktadır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme öğelerini ölçen özelliktedir.

2017-2018 Öğretim Yılı için  TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Bilgileri

2017-2018 Yılında Okuyacağı Sınıf DİSİPLİNLER
Türkçe Matematik İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıf 15 15 15 45 70 dk.
5. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
6. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
7. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
8. Sınıf 20 20 20 60 80 dk.
Lise Hazırlık Sınıfı & 9. Sınıf Ayrıca Bilgilendirme Yapılacaktır.

İngilizce sınavı, öğrencilerin durumlarını değerlendirmede kullanılacaktır.  Puan hesaplamada dikkate alınmamaktadır.

 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilip ilan edilir.

 • Sınav Değerlendirilmesi ve İlanı  

Her soru 4 seçeneklidir. Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanmaktadır. Yanlışlar doğruları eksiltmemektedir. Ancak soruların ağırlıkları farklıdır. (Örneğin her soru 1 puan değildir). Öğrencinin doğru yaptığı “zor soru” lar daha fazla puan almasını sağlayacaktır.

Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online öğrenebileceklerdir. Her aday sadece kendi sınav sonucunu görebilecektir.

TED Okullarından Nakil Gelecek Öğrencilere Uygulanacak Kurallar:

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED  İzmir  Koleji’ne yatay geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde sınava alınmadan öncelikli olarak kayıt edilir.

Kesin Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrencinin ve velinin (anne ve baba) nüfus cüzdan fotokopisi
 • Öğrencinin 2 adet fotoğrafı
 • Yabancı uyruklu veya yurtdışından gelen öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi ve denklik belgesi

Kademe Fiyat
Okul Öncesi 18.426,00 TL
İlkokul 26.196,00 TL
Ortaokul 26.196,00 TL
Lise Hazırlık 30.525,00 TL
Lise 30.525,00 TL
İndirim Grubu İndirim Oranı
TED İzmir Koleji Eğitim Personeli Çocuklarına %50
TED Mezunlarının Çocuklarına %10
TSK Mensuplarının Çocuklarına %5
Öğretmen Çocuklarına %5
Akademik Personel Çocuklarına %5
2 Kardeşe %10
Erken Kayıt (01 Şubat – 30 Nisan) %5
Erken Kayıt (01 Mayıs – 31 Mayıs) %4
Milli Sporcu %20