TED İzmir Koleji
Anasayfa    |   Okul Ücretleri   |   Kayıt Bilgileri   |   İletişim    |    Basında Biz   |    En   |    Tr  
 
 
KURUMSAL OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE DESTEK BİRİMLER   OKULDA YAŞAM
  TED İzmir Koleji DESTEK BİRİMLER  
TED Izmir Koleji ATATÜRK KÖŞESİ
Atatürk Kösesi
   
TED Izmir Koleji 360° TED İZMİR KOLEJİ
             
BTEC Uluslararası Meslek Edindirme Programı
   

TED   PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK BİRİMİ

Güncellenmektedir...


TED   BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

İsa FİDAN

Bilişim Teknolokileri Birimi ve Alt Yapı Şefi

isa.fidan@tedizmir.k12.tr

 

Bilgi İşlem Birimimiz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 


TED   KÜTÜPHANE/BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ

Gülnur SEMERCİ

Kütüphane Sorumlusu

gulnur.semerci@tedizmir.k12.tr

KÜTÜPHANE KURALLARI

Üyelik;

TED İzmir Koleji öğretim kadroları ve personel TC Kimlik Numaraları, öğrenciler ise okul numaraları ile üye olup aşağıda belirtilen koşullarda kütüphanemizden yararlanabilirler.

Ödünç Verme Koşulları;

 • Okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
 • Lise öğrencileri için 5 kitap; 15 gün, 2 ciltli dergi; 1 hafta,
 • Ortaokul öğrencileri için 2 kitap; 15 gün, 1 ciltli dergi 1 hafta,
 • İlkokul öğrencileri için 1 kitap; 15 gün, süreyle ödünç verilir.
 • Aynı materyal başka okuyu tarafından  istenmedikçe iki kez uzatabilir.
 • Öğretim kadroları ders vermek için gereken kitapları bir dönem için ödünç alabilirler.
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, Video vb.) öğrencilere ödünç verilmez, ancak isteyen öğrenciler bu tür materyali kütüphane içinde kullanabilirler.
 • Aynı materyal başka okuyucu tarafından istenmedikçe iki kez uzatılabilir.
 • Okuyucular aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdürler. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
 • Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarıyıl süreyle durdurulur ve iade etmediği materyal bedelinin ödetilmesi yoluna gidilir.
 • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdürler, yeniden kullanıma sunulamayacak ölçüde zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
 • Her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar öğretim kadroları ve personel üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, kütüphaneye iade etmekle yükümlüdürler.
 • Öğrenciler için yaz tatiline, materyalin iade tarihinden sonra bir ay kala ödünç verme işlemleri durdurulur ve öğrenciler üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, kütüphaneye iade etmekle yükümlüdürler.

Ödünç Verilmeyen Kütüphane Materyali;  

 • Danışma eserleri,
 • Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM vb.) (Sadece öğretmenler alabilir.)
 • Aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği nitelikteki yayınlar,
 • Dergilerin son sayıları

Internet Kullanımı;

İlköğretim Kütüphanesinde internet bağlantılı bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrenciler, önceden randevu alarak ve form doldurarak, ders aralarında ve öğle aralarında bilgisayarlardan yararlanabilirler. 

Danışma Kaynakları;

Danışma eserleri (Ansiklopediler, Sözlükler vb.) dışarıya ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılabilir, istenildiği zaman fotokopi yoluyla yararlanılabilir.

E-Kaynaklar;

Kütüphanelerimiz tarafından abone olunan veri tabanları; yerleşke içinden, kütüphane web sitesi üzerinden herhangi bir kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir. Yerleşke dışından kullanılmak istenmesi durumunda kütüphanelerimizden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.

Kütüphane Kullanımı;

Ders saatleri içinde öğrenciler kat müdür yardımcılarından belge alarak kütüphaneyi kullanabilirler. Derslerini kütüphanede yapmak isteyen öğretmenlerimiz, önceden kütüphaneden randevu alarak, kütüphanede ders yapabilirler.

Ödünç verilen materyalin yitirilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda;   

 • Okuyuculardan, yitirdikleri ve/veya yıprattıkları eserlerin yenisini kendilerinin sağlamaları istenir.
 • Sağlayamamaları halinde materyalin piyasadaki değerinin üstüne 3 katı eklenerek bedeli istenir.
 • Fiyatı belli olmayan materyal için piyasa araştırması yapılarak bir ücret saptanır ve bu ücret ilgiliden istenir.
 • Bedeli istenen materyallerin bedelleri, materyali yitiren / yıpratan kullanıcı tarafından Muhasebe Birimi'ne ödenir ve Muhasebe Birimi'nden alınan makbuz ilgili kütüphaneye verilir.

Kütüphane ile İlişik Kesme;

Öğretim kadroları, öğrenciler ve personel TED İzmir Koleji’nden ayrılmadan önce Kütüphane yönetiminden, kütüphane ile bağlantısı olmadığına ilişkin imza almak durumundadır. Kütüphaneden ilişik kesme onayı almayanların TED İzmir Koleji ile ilişkileri kesilmez. Bu işlem kütüphane, öğrenci işleri ve personel birimlerinin işbirliği ile çözümlenir.

Fotokopi;

Ödünç verilmeyen kütüphane materyallerinden(Danışma Kaynakları), okullarımız içinde bulunan fotokopi merkezlerinde fotokopi çekilebilir.

Kütüphaneye Materyal İsteme;

 • Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Çalışanlarımız kütüphane için materyal isteğinde bulunabilirler.

 

 • Öğrencilerimiz materyal isteklerini kendi kısım kütüphanelerine iletirler. Öğrencilerden gelen materyal istekleri Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından değerlendirilir. Ayrıca konuyla ilgili bölümlerle işbirliğine gidilerek istenen materyaller değerlendirilir. Kütüphanelerde bulunmasında yarar sağlayacak materyaller ilgili bölümün görüşü alınarak sipariş listeleri hazırlanır. Okul Müdürlüğünün onayı alınarak materyallerin getirtilmesi sağlanır.

 

 • Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız kütüphanede bulunmasını istedikleri materyali bölüm başkanlarına iletir. Bölüm başkanları tarafından hazırlanan materyal istek listeleri okul müdürlüğü tarafından onaylanarak kütüphaneye iletilir. Kütüphanede kontrolleri yapılan materyal listeleri Okul Müdürünün onayı alınarak materyallerin getirtilmesi sağlanır.

 

 • Kütüphaneye gelen materyallerin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kütüphane talep eden kişi ve birimlere ilgili materyalin geldiği bilgisini verir.

TED   ÖĞRENCİ İŞLERİ

Yağmur GÜNGÖR

Öğrenci İşleri Personeli

yagmur.gungor@tedizmir.k12.tr

 Aslıhan DİLEK

 Öğrenci İşleri Personeli

 aslihan.dilek@tedizmir.k12.tr

Öğrenci işleri birimi her eğitim ve öğretim yılı için yeni öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulduğu birimdir. Öğrencilerin bu bilgileri zamanında güncellenerek okulun tüm gerekli birimlerin kullanımına sunulur. Bu birimde öğrencilerin ara karne ve karnelerin basımı da yapılır.


TED   İDARİ İŞLER BİRİMİ

 

Handan KOÇ

İdari İşler Şefi

handan.koc@tedizmir.k12.tr

 

Yusuf ARDAHANLI

Satın Alma Uzmanı

yusuf.ardahanli@tedizmir.k12.tr

 

Özlem ÇAĞILCI

Personel Şefi

ozlem.cagilci@tedizmir.k12.tr


TED   KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ

Gülipek GÜZEY

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu
Kurucu Temsilcisi Asistanı

ipek.guzey@tedizmir.k12.tr

 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimimiz ,TED İzmir Koleji ve Türk Eğitim Derneği kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür;  yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği verir; etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür ve dijital medya çalışmalarını yapar.


TED   MUHASEBE VE FİNANS BİRİMİ

Ali EKER

Muhasebe Şefi

ali.eker@tedizmir.k12.tr

Süleyman ULUCAN

Finansman Şefi

suleyman.ulucan@tedizmir.k12.tr

   

Ezgi DEMİR

Muhasebe Personeli

ezgi.demir@tedizmir.k12.tr

 

   

Derya UTKU

Muhasebe Personeli

derya.utku@tedizmir.k12.tr

 

 

Muhasebe Birimimiz, öncelikle  kampus içerisindeki tüm  öğrencilerimizin okula  kayıt işlemlerinden başlayarak öğretim yılı süresince tüm faaliyetleri  konusunda bölümü ile ilgili   en iyi hizmeti kısa süre içerisinde  vermek  amacındadır.

Bütçeleme  ve finans programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, nakit akışını izlemek, ihtiyaç fazlası nakdin değerlendirilmesini sağlamak bölümümüz görevleri içerisinde yeralmaktadır. Okulumuzda gelir ve giderlerimize  ilişkin tüm muhasebe kayıtları, vergi ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları da bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 


TED   TED DÜKKAN

 
     
       
  TED İzmir Koleji HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ  
 
k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   k12net Sistemi - TED Izmir Koleji   Tanıtım Videosu  
               
Veli Bülteni - TED Izmir Koleji   TED Izmir Koleji Okul Aile birligi Haber   Tanitim videolari - TED Izmir Koleji   TED Genel Merkez - TED Izmir Koleji  
 
TED Mesale Dergisi - TED Izmir Koleji TEDMEM - TED Izmir Koleji 10.000 Genç Mesale TED Ünversitesi  
 
TED Ünivesitesi Sanal Tur CCN Holding CCN Eğitim